nieuws

Inkomensverlies door lagere overheveling

bouwbreed

“Werknemers met lagere inkmens driegen de dupe te worden van een fiscale herziening, die het kabinet voorbereidt.” Dat stelt Gijs Wildeman, bestuurder van de bouwbond CNV.

Hij reageert daarmee op een uitgelekt plan van het kabinet om de overhevelingstoeslag, die werkgevers aan werknemers geven, eerst drastisch te verlagen en in 1998 helemaal te schrappen.

Vrijdag komt dit plan in het kabinet ter bespreking. De overhevelingstoeslag, waar het kabinet van af wil, is een wettelijke vergoeding, die werkgevers aan hun werknemers betalen. De toeslag bedraagt dit jaar 11,6 %, voor volgend jaar is die geraamd op 11,75 %.

Als het aan het kabinet ligt, gaan werkgevers vanaf 1996 de hele wao-premie betalen. ie bedraagt volgend jaar naar verwachting 9,4 %. Ze zullen dan worden gecompenseerd door middel van een verlaging van de overhevelingstoeslag. Die gaat dan van 11,75 % naar ongeveer 2,35 %.

De bouwbond-CNV is niet tegen het verdwijnen van die overhevelingstoeslag, maar wil wel dat werknemers er geen nadelige financiele gevolgen van ondervinden. Dat dreigt echter wel te gebeuren voor werknemers met een laag inkomen. Zij raken een groot deel van de toeslag kwij zoindedr dat ze via de wao-premie worden gecompenseerd, aldus Wildeman.

Hij geeft het voorbeeld van een timmerman, loongroep D, die nu – 2080 netto per maand ontvangt. Als de kabinetsplannen doorgaan komt hij op – 1960. Dat is een verlies in inkomen van zes procent.

Volgens de bouwbond-CNV zal er in ieder geval een fiscale compensatie moeten komen voor de lagere inkomens als de kabinetsplannen reeel beleid gaat worden.

Reageer op dit artikel