nieuws

Hoorn neemt beleid architectuur serieus

bouwbreed Premium

Met de presentatie van de nota ‘Gemeentelijk architectuurbeleid Hoorn 1994’ lijkt het gemeentebestuur structureel bij te willen dragen aan het architectuurklimaat in de gemeente. In de nota zijn dan ook activiteiten voorgesteld die op korte termijn zichtbare resultaten in de stad beloven.

Hoewel gemeenten al veel invloed op het architectuurklimaat uitoefenen via welstand en planningsmechanismen als bestemmingsplan en stadsvernieuwingsfonds, wil men meer in Hoorn.

Architectuurprijs

Per 1 januari wil de gemeente een fonds instellen om architectonische kwaliteit te stimuleren en te ondersteunen. Gedacht wordt daarbij aan een Hoornse architectuurprijs, publikaties en manifestaties. Het fonds wordt gevoed door een half procent van de grondopbrengsten en mogelijke andere donaties.

Verder wil Hoorn een documentatiecentrum voor architectuur inrichten. Opdrachtgevers ke er informatie vinden over architectuur, welstand, stedebouw en de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Men denkt aan huisvesting bij de openbare bibliotheek.

In de Noorderkerk worden vooruitlopend enkele tentoonstellingen gehouden over architecturale bouwplaten, moderne architectuur in ons land en vier in Hoorn werkende architecten.

Bijeenkomsten

Verder wil men via symposia en workshops de belangstelling en samenwerking in Hoorn bevorderen onder allen die bij de bouw betrokken zijn. Daarbij kan ook meer bekendheid worden gegeven aan uitgangspunten voor het beleid. De architectuurprijs van de gemeente Hoorn zou om de twee jaar uitgereikt moeten worden door een onafhankelijke jury met vakmensen en een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

Voor kleinschalige bouwlocaties wil men streven naar het inzetten van specifieke ontwerperscategorieen zoals veelbelovende jonge architecten.

Donderdag 13 oktober komt de nota in de raadscommissie stadsontwikkeling om daarna op 8 november in de gemeenteraad te worden behandeld.

Reageer op dit artikel