nieuws

‘Heksenwiel’ in Bredase wijk

bouwbreed

Op een woonzorgcomplex voor ouderen na, is de Bredase nieuwbouwwijk Haagse Beemden vrijwel afgerond. Het centrumgebied ervan, Heksenwiel gedoopt, werd in een publiek private samenwerking tussen overheid en particuliere sector tot stand gebracht. Het bevat onder meer winkels met daarboven woningen, bibliotheek en kerk. De ervaringen die bij de realisering van Heksenwiel werden opgedaan, stonden centraal op een symposium in Breda. Daarvan wordt verslag gedaan op pagina 3.

Op de foto het winkelcentrum Heksenwiel.

Reageer op dit artikel