nieuws

Grote steden zijn nog lang niet akkoord met hypotheekgarantie

bouwbreed Premium

Er is nog alles behalve overeenstemming tussen de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de grote gemeenten over de Nationale Hypotheek Garantie. Volgens de gemeenten kleven er nog steeds de nodige bezwaren aan deelname aan de Hypotheekgarantie. Van een ondertekening van enig contract is dan ook vooralsnog geen sprake.

Aldus S. Pothuis van de werkgroep Waarborgfonds Eigen Woningen Grote 4 (WEW-G4). Deze werkgroep, door de vier grote steden in het leven geroepen en versterkt met ambtenaren van de gemeenten Arnhem, Leeuwarden, Groningen en Schiedam, heeft met de stichting Waarborgfonds en de VNG intensief overleg gevoerd over de invoering van de Nationale Hypotheek Garantie.

Zoals ubekend moet deze garantie met ingang van 1 januari de bestaande Gemeentegarantie gaan vervangen. Veel gemeenten hebben zich in de afgelopen periode al bij het Waarborgfonds aangesloten. Echter, grote gemeenten hebben hier tot op heden steeds mee gewacht. Vooral omdat woningen in stadsvernieuwingsgebieden voor hypotheekgaranties uitgesloten waren. Hetzelfde gold voor woningen met achterstallig onderhoud.

Afgelopen week meldde de Stichting Waarborgfonds eruit te zijn. Ook woningen in de stadsvernieuwingsgebieden komen voor een hypotheekgarantie, waardoor kopers volledige financiering ke krijgen, in aanmerking. Er mogen evenwel geen sloopplannen voor bestaan. Tevens wordt het toekennen of afwijzen van een hypotheekgarantie bepaald door een taxatierapport van een makelaar.

Het is vooral dit laatste punt dat binnen de werkgroep niet goed ligt. Evenals het gaat om de bepaling van achterstallig onderhoud, waarbij eveneens makelaarstaxatie nodig, meent de werkgroep dat deze beroepsgroep een “te grote rol” in het geheel krijgt.

Voorstel

De werkgroep heeft de stichting het voorstel gedaan alle slooppanden in stadsvernieuwingsgebieden op een diskette te verzamelen waardoor financiers met een druk op de knop ke zien hoe de vlag er voor staat. Voor het achterstallig onderhoud wilde de werkgroep naar het verplicht opstellen van een bouwkundig rapport op het moment dat een woning ouder dan 20 jaar is.

In een spoedberichtgeving stelt de werkgroep dat het stichtingsbestuur niets met de voorstellen heeft gedaan. “Dit anders dan het Waarborgfonds de gemeenten heeft willen doen geloven.”

Hoewel de werkgroep uitdrukkelijk zegt de overige normeringen niet categorisch af te wijzen wil het een aantal normen aanscherpen.

Volgens Pothuis van de werkgroep heeft de huidige gang van zaken de verhoudingen tussen de grote gemeenten en het Waarborgfonds geen goed gedaan.

In een reactie zegt een “verbaasde” woordvoerder van de stichting “andere signalen” te hebben gehad. “Vooralsnog gaan we er vanuit dat de gemeenten toch met de Nationale Hypotheekgarantie zullen gaan werken.”

Reageer op dit artikel