nieuws

Groningen experimenteert met aanbestedingsbeleid

bouwbreed

Een aanbestedingsovereenkomst waarbij de overheid slechts de rol van regisseur bekleedt, voor de rest moeten de architect en de aannemer het maar uitzoeken. Dit experiment in het kader van een nieuw gemeentelijk aanbestedingsbeleid gaat vandaag in Groningen van start.

Het gaat om de nieuwbouw van een gemeentelijke wijkpost voor beheer, onderhoud en reiniging in de gemeente Groningen.

Voor realisering van deze wijkpost wordt vandaag door de directeur van Openbare werken, architectenbureau H. Nibbelke en Aannemingsbedrijf Rottinghuis bv een overeenkomst getekend. Zo op het oog niets bijzonders. Echter, kern van de overeenkomst is dat de architect een ontwerp maakt vanuit een summier programma van eisen, de aannemer zorgt voor bestek, bestektekeningen en de detailtekeningen voor de uitvoering. De gemeente als opdrachtgever geeft de aannemer slechts een aantal kwaliteitseisen mee en een taakstellend budget. Ook de gemeentelijke directievoering zal zeer terughoudend zijn.

Dit aanbestedings-experiment moet enerzijds aantonen of de overheid zich bij plannen kan beperken tot een soort regisseursrol en anderzijds ook of de aannemer op basis van zijn specifieke kennis en innoverend vemogen het overheidwerk kan overnemen. Uiteraard mag dit niet leiden tot hogere kosten of kwaliteitsverlies.

De nieuwe wijkpost moet in de loop van 1995 worden opgeleverd. Het wordt de eerste gezamenlijke huisvesting van twee gemeentelijke diensten op wijkniveau: wijkpost van Openbare werken en de Milieudienst van de directie Reiniging.

Het taakstellend budget bedraagt – 800.000. Het experiment is voorbereid door de gemeentelijke afdeling Planrealisatie Bouw en Waterbouw.

Wanneer het experiment slaagt zal de gemeente Groningen vaker op een wat ruimere wijze gaan aanbesteden.

Reageer op dit artikel