nieuws

Goed woordgebruik geeft doelmatige communicatie

bouwbreed Premium

Gebruik van het woord ‘afstoten’ wordt ontraden. Aanbevolen wordt in plaats daarvan te gebruiken ‘van de hand doen’ of ‘verkopen’ of ‘doen afvloeien’. Dit is een voorbeeld uit de nieuwe, bijgewerkte norm NEN 5050 ‘Goed woordgebruik in bedrijf en techniek’.

De norm is door het Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven in de vorm van een boekje met formaat van 15 x 21 cm. Het bevat een lijst met aanbevolen vormen voor veel voorkomende woorden en termen die door hun onnederlandse vorming, onjuist gebruik, foutieve spelling of uitheemse oorsprong voor verbetering vatbaar zijn. De woordenlijst wordt vooraf gegaan door taalkundige aanwijzingen. De norm is opgesteld door de normcommissie ‘Algemene bedrijfsterminologie’ van het NNI.

Met de norm wordt beoogt tot verbetering van de functionele communicatie te komen en de kwaliteit van de Nederlandse taal te handhaven.

In de norm NEN 5050 worden uitspraken gedaan over goed en slecht, gewenst en ongewenst in taalzaken. Dit normatieve karakter ontbreekt in woordenboeken en in veel taalboeken. De norm is bovendien opgesteld door een commissie en niet door een enkel persoon. Dit betekent dat de inhoud is gebaseerd op de praktijkervaringen van grote bedrijven en instellingen.

In de norm is een hoofdstuk opgenomen met Taalkundige aanwijzingen. Hierin worden onder andere taalkundige problemen behandeld die dikwijls in zakelijk taalverkeer voorkomen. De woordenlijst is verdeeld in drie kolommen: links staat de besproken term, in het midden de aanbevolen versie en in de rechterkolom bij veel termen een voorbeeld of een nadere toelichting.

Woordenlijst

Uitgangspunt bij het opstellen van de aanbevelingen op het gebied van spelling was de voorkeurspelling volgens de officiele Woordenlijst van de Nederlandse Taal (Den Haag, 1954). Bij de overheid en bij verscheidene grote bedrijven is het gebruik van de voorkeurspelling voorgeschreven.

Ten opzichte van de vorige druk uit april 1986 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen toegevoegd voor het gebruik van lidwoorden bij afkortingen van namen van instellingen.

Reageer op dit artikel