nieuws

Gevolgen van nieuwe Huisvestingswet wordt onderzocht

bouwbreed Premium

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) gaat inzichtelijk maken welke gevolgen de nieuwe Huisvestingswet voor sommige gemeenten heeft. Mocht blijken dat de gevolgen voor de eigen woningvoorraad van dien aard zijn dat de wet averechts werkt dan is staatssecretaris Tommel bereid de Huisvestingswet die deze zomer in werking is getreden eerder te evalueren.

Dit is het belangrijkste resultaat van het overleg dat gisteren op het ministerie van VROM tussen de staatssecretaris en het IPO heeft plaatsgehad. Enige nadeel van de afspraak is volgens het IPO dat de onduidelijkheid bij veel gemeenten over de vestigingseisen en met name de bedragen waarboven vrije vestiging is toegestaan nog even blijft bestaan.

Zoals bekend heeft de Huisvestingswet waarbij vrije vestiging bij koop vanaf – 156.000 en een huurprijs – 800 is toegestaan nogal wat stof doen oplaten. Immers ontheffingen, toegestaan door provincies zijn door toenmalig staatssecretaris Heerma met succes voor vernietiging bij de Kroon voorgedragen.

Reageer op dit artikel