nieuws

Gevangenen en

bouwbreed Premium

een Gehlmax

bouwen samen

ertsmuseum

Vlakbij de Noorse stad Drammen wordt met behulp van een Gehlmax schranklader van het type SL 3825 een oude mijn in een ertsmuseum herschapen.

Met dit werk is al geruime tijd geleden de stichting Stiffelsen Konnerudverket begonnen door alle losse stenen en rotsblokken uit de meer dan 250 jaar oude mijngangen te verwijderen. Deze gangen liggen op een diepte van 70 meter en zijn tot 400 meter lang. Het werk werd tot voor kort uitgevoerd door vrijwilligers en door de Noorse Staat beschikbaar gestelde gevangenen die in het kader van een her-integratieprogramma hier te werk werden gesteld.

In totaal werden hier reeds 35.000 manuren ingestopt die vooral gevuld werden met het handmatig beladen van lorries die voor verdere afvoer zorgden. De dagproduktie bedroeg ongeveer zes lorries. Om te voorkomen dat de realisatie over de eeuwwisseling werd getrokken kreeg de stichting de beschikking over een Gehlmax schranklader. Deze machine is uitgerust met een standaardbak met rotstanden. Het gevolg is dat de dagproduktie omhoog schoot naar 20 wagonladingen. Men heeft nu goede hoop dat dit museum, waarin straks meer dan 110 soorten erts te bewonderen zullen zijn, over enige maanden zijn gangen kan openen.

De Gehlmax SL 3825, die vooral ingezet werd door zijn compacte afmetingen en wendbaarheid, zorgde voor een meer dan drie-voudige dagproduktie.

Reageer op dit artikel