nieuws

Geluidzonering leidt tot tekort aan bouwgrond

bouwbreed

Door de geluidzonering van de vliegbasis Twente kan in het stedelijk knooppunt Twente na het jaar 2005 een tekort aan bouwgrond ontstaan.

Dit zei de vertegenwoordiger van de vijf Twentse gemeenten Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Weerselo en Losser tijdens een beroepszaak bij de Raad van State.

De Twentse gemeenten waren naar Den Haag gekomen om hun bezwaren tegen de geluidzonering van de vliegbasis toe te lichten. Grootste grief van de gemeenten is dat het rijk de kosten van de wijziging van 30 bestemmingsplannen niet wil betalen. In de plannen moet de geluidzonering van de vliegbasis opgenomen worden. Binnen deze zone mogen geen woningen meer gebouwd worden.

De gemeenten staan op het standpunt dat de vliegbasis moet verdwijnen of worden verkleind door de aanleg van geluidwallen. Zij zijn het niet eens met het enkele jaren geleden in de Vinex opgenomen standpunt dat de vliegbasis een versterking is van het stedelijk knooppunt.

De gemeente hebben destijds echter nagelaten te protesteren tegen de opname van de vliegbasis in Vinex. Dit ontlokte aan rechter de kreet: “Daar sta ik paf van.” De Raad van State laat over enige tijd weten of de gemeenten de geluidzonering alsnog in de bestemmingsplannen moeten opnemen.

Reageer op dit artikel