nieuws

Geluidsniveau timmerfabrieken blijkt te hoog

bouwbreed

Volgens het district Zuid-Holland van de bouwbond-FNV zou er voor wat de arbeidsomstandigheden betreft nogal wat mis zijn in de timmerindustrie. Uit een enquete onder leden, die in Zuidhollandse timmerfabrieken werkzaam zijn is het slecht gesteld met beperking van het oorverdovend lawaai, dat in de fabrieken door de diverse machines wordt geproduceerd. Ruim 60 % van de ondervraagden gaven zelfs aan dat op hun werkplek nog nooit geluidsmetingen zijn verricht.

Volgens het districtsbestuur zal men meer aandacht gaan schenken aan handhaving van de in de cao vastgelegde bepalingen inzake arbeidsomstandigheden.

Reageer op dit artikel