nieuws

Geen ‘corruptie’ bij verkoop van Haagse parkeergarages

bouwbreed

Er is geen sprake van belangenvermenging bij de onderhandelingen over de privatisering van de parkeergarages in Den Haag. Dit heeft het college van B en W geantwoord op vragen uit de gemeenteraad. Raadsleden van PvdA hadden de indruk dat er sprake was van belangenvermenging omdat het hoofd van de dienst parkeren van de stad overstapt naar MBO/Ruyters, het bedrijf dat meeste garages overneemt.

De vrees bestond dat deze man invloed zou ke uitoefenen op de onderhandelingen tussen de gemeente en het bedrijf. B en W schrijven in hun antwoord dat tijdens de onderhandelingen slechts gebruik is gemaakt van de deskundigheid van het hoofd van de dienst. Zijn kennis zou nodig zijn voor het vaststellen van de technische en juridische regels die nodig zijn voor de privatisering. Een onafhankelijke commissie heeft toezicht gehouden op de onderhandelingen.

Volgens B en W was het van meet af aan de bedoeling dat een aantal ambtenaren van de dienst parkeren bij het bedrijf in dienst zou treden. Een reden voor de verkoop van de ruim 140 parkeergarages is dat de gemeente dan weer kan beschikken over de f 145 miljoen die ze in de bouw had gestoken. Bovendien past de operatie in het streven van de gemeente zich zo veel mogelijk te beperken tot haar bestuurlijke taken.

Reageer op dit artikel