nieuws

Gebrek aan bouwmateriaal stagneert voortgang b en u

bouwbreed

De burgerlijke- en utiliteitsbouw heeft de afgelopen maanden stagnatie ondervonden bij de voortgang van onderhanden genomen werk. De belangrijkste oorzaak hiervan vormden de problemen in de voorziening van bouwmaterialen. Dat blijkt uit de recente Conjunctuurtest Bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

De test wordt maandelijks uitgevoerd in opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Aan de laatste enquete werkte 403 hoofdaannemers met meer dan tien personeelsleden mee. Volgens het EIB is het aantal bedrijven dat stagnatie ondervond in zijn werkzaamheden gelijk gebleven. In de oorzaken ervan valt echter een verschuiving waar te nemen. In de b en u was niet het gebrek aan orders de belangrijkste oorzaak van stagnatie, zoals dat meestal het geval is, maar de problemen in de materiaalvoorziening.

Het Koninklijk Verbond van Baksteenfabrikanten in Nederland geeft te kennen dat de levertijden van stenen de afgelopen maanden inderdaad bijzonder lang zijn geweest. Volgens woordvoerder Kedde heeft dit diverse oorzaken. “Ten eerste gaat het beter in de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw. Daarnaast is er een toenemende vraag naar natuurlijke bouwmaterialen. Ons marktaandeel groeit daardoor weer.”

Het komt voor de baksteenfabrikanten wel een beetje laat. De branche heeft net een zogenaamde ‘warme sanering’ achter de rug. Via een sociaal plan is een groot aantal werknemers al dan niet natuurlijk afgevloeid. Voor 80% van de werknemers die een gedwongen ontslag kregen werd een andere baan in de bedrijfstak gezocht en gevonden.

“Niet voorzien”

De baksteenindustrie moet nu echter weer gaan uitbreiden. “In de jaren ’91 en ’92 kampten de bedrijven met enorme voorraden die als gevolg van stagnatie in de b en u niet werden afgenomen. De vooruitzichten waren zo slecht dat we uiteindelijk tot de sanering hebben besloten. Nu trekt de markt weer aan en dat hadden we niet voorzien. De bedrijven zullen weer moeten investeren. Voordat de produktiecapaciteit gelijk is aan de vraag zijn we anderhalf tot twee jaar verder. De schaarste zal dus nog wel even aanhouden.”

Volgens Kedde is het bijzonder moeilijk voor de baksteenindustrie om in te spelen op de conjunctuurschommelingen in de bouw. Hoewel het verbond jaarlijks door het EIB prognoses laat maken is de bedrijfstak niet in staat flexibel te reageren op de vraag.

en en ander wordt volgens Kedde des te erger aangezien de aannemerij en de handel onmiddellijk reageren wanneer er schaarste dreigt. “Er wordt bij de lichtste schaarstse meteen gehamsterd. Hierdoor wordt het tekort nog groter.”

Conjunctuur

Ook de CVK, de Cooperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten, heeft ‘last’ gehad van de aantrekkende bouwconjunctuur. Gehad, want de producenten hebben de vakantieperiode gebruikt voor het uitbreiden van de produktielijn voor kalkzandsteenelementen.

Volgens een woordvoerder van de CVK is er korte tijd sprake geweest van langere levertijden, maar kan de branche de produktie nu weer aan. Ook de CVK spreekt over een groeiend marktaandeel, met name ten koste van de gietbouw. “Kalkzandsteenelementen zijn veel flexibeler.”

Reageer op dit artikel