nieuws

Friesland en Groningen willen oude boerderijen nieuw leven inblazen

bouwbreed Premium

Friesland en Groningen willen f.1,2 miljoen uittrekken voor de verbouw van voormalige boerderijen tot verblijfsaccommodatie, restauratieve of dagrecreatieve doeleinden.

Het gaat om fraaie monumentale boerderijen in Noordoost-Friesland en Noordwest-Groningen, die moeten worden omgebouwd tot logementen met twee kamers, keuken, douche, toilet en het liefst een ouderwetse bedstee.

Daarmee willen de initiatiefnemers, de stuurgroep Leefbaarheid Noordoost-Friesland/ Noordwest-Groningen, inspelen op de groeiende vraag naar korte en kleinschalige vakanties. Voor het totaalplan, waarin ook de aanleg van diverse recreatieve voorzieningen op stapel staat, wordt gehoopt op zo’n f.10 miljoen aan Europese subsidie.

In totaal wordt gegokt op een financiele injectie van f.30 miljoen.

Reageer op dit artikel