nieuws

‘FNV verpest sfeer in schildersbedrijfstak’

bouwbreed Premium

“Stemmingmakerij die de goede verstandhouding tussen sociale partners in de branche verpest.” Zo reageert voorzitter J. van der Worp van de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG) in het orgaan van zijn organisatie op uitlatingen van de Bouw- en Houtbond FNV over de noodzaak van een cao-verbod op oplosmiddelen.

In Cobouw van 29 september dit jaar verklaart een woordvoerder van de werknemersorganisatie dat een verbod in de schilders-cao op toepassing van oplosmiddelhoudende verven en kitten nu meer kans maakt “omdat de indruk bestaat dat steeds meer werkgevers nu toch beginnen in te zien dat wij gelijk hebben met de jarenlange kritiek op gebruik van dit soort produkten. Zij hellen in toenemende mate naar onze visie over, mede ook nu wetenschappelijk steeds duidelijker wordt welke gevaren er kleven aan werken met oplosmiddelen.”

Gestoord

FOSAG-voorzitter Van der Worp heeft zich aan die opmerkingen gestoord. “Betreffende woordvoerder spreekt dus niet alleen namens het FNV, maar ook nog eens namens de werkgevers in de schildersbedrijfstak. Laat ik tot voor kort steeds gedacht hebben dat FOSAG de standpunten van de werkgevers vertegenwoordigt en uitdraagt”, stelt hij cynisch vast.

“Afgezien van dit spreken voor zijn beurt heb ik me geergerd aan de gehele toon van het stuk en de datum van verschijning. Immers, toen het artikel werd gepubliceerd, waren de werkbijeenkomsten over de toepassing en van oplosmiddelarme verf onder het motto ‘partij(en) kiezen’ nog niet eens afgerond. Deze werkbijeenkomsten zijn door het Bedrijfschap Schildersbedrijf in opdracht van cao-partijen georganiseerd voor zowel werkgevers als werknemers. Tot die partijen behoren niet alleen FOSAG en het CNV, maar ook de FNV”, licht hij toe.

Checklist

Het doel van die bijeenkomsten is te komen tot een uiteindelijke concrete en technisch onderbouwde stellingname ten aanzien van waar en hoe het gebruik van de oplosmiddelarme produkten in versneld tempo kan stijgen. En dan vooral aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Tijdens de bijeenkomsten werd aan het slot ervan een gezamenlijk standpunt geformuleerd in de vorm van een checklist waarmee de bedrijfstak aan het werk kan gaan: waar en wanneer kan wel en niet met oplosmiddelhoudende verf gewerkt worden.

“Nergens wordt dus gerept over een vooringenomen standpunt, omdat dit aan de open discussie afbreuk zou doen. De woordvoerder van de FNV is dat kennelijk boven de vakbondspet gegaan, te oordelen naar zijn gebabbel”, constateert Van der Worp.

De FOSAG-voorzitter stelt verder dat hem er om gaat dat “de goede trouw is geschonden door stemmingmakerij, die in geen enkel opzicht bijdraagt aan een objectieve oplossing van bestaande problemen.

Integendeel. De open sfeer tussen partijen wordt er door vertroebeld en de goede verstandhouding verpest. Maar misschien was dat ook wel de bedoeling van de ‘woordvoerder’, al zijn de achtergrondmotieven mij voorshands duister.”

Reageer op dit artikel