nieuws

Fabriek van vlasmatten en dekens in gebruik genomen Ecofiber Products te Wieuwerd in Friesland heeft een nieuwe fabriek in gebruik genomen. Er worden dekens en matten van vlas vervaardigd, onder andere als isolatiemateriaal voor de bouw.

bouwbreed Premium

Fabriek van vlasmatten en dekens in gebruik genomen Ecofiber Products te Wieuwerd in Friesland heeft een nieuwe fabriek in gebruik genomen. Er worden dekens en matten van vlas vervaardigd, onder andere als isolatiemateriaal voor de bouw.

Het basisprodukt van Ecofiber Products is een soepele deken van vlas. Het produkt is licht en luchtig of wat zwaarder en dicht van structuur, afhankelijk van de behandeling in de fabriek. De dunne matten zijn onder andere te gebruiken als composteerbaar geotextiel en als ondertapijt. Ze zijn licht en sterk, enigszins te vergelijken met viltmatten. De dikke luchtige dekens daarentegen zijn juist geschikt als isolatiemateriaal.

Uit onderzoek van Bouwcentrum Advies te Utrecht is gebleken, dat de thermische warmte-geleidingscoefficient (lambda) 0,035 W/mK is. De proef is genomen met een 90 mm dikke deken met een gewicht van 6000 g/m2. Adviesbureau Peutz te Nijmegen voert een onderzoek uit naar de geluiddempende eigenschappen van de vlasdekens. Naar verwachting is die goed, omdat het een nogal ‘driedimensionale’ structuur heeft, waardoor het geluid inwendig goed gespreid wordt.

Niet gelijmd

Het meest opvallend is, dat de vlasdekens niet worden gelijmd, verduurzaamd of op een andere manier behandeld. Dat is ook niet nodig, volgens bedrijfsleider J.J. Groen. Hij heeft ruime ervaring in de bouw, als bouwvakker, leraar en bedrijfskundige. Groen wijst op de uitstekende ecologische eigenschappen van de vlasdekens. “Ons doel is mooie produkten met vlas te maken die natuurvriendelijk zijn. Dat is een absolute voorwaarde. Wij gebruiken dan ook geen gechloreerde koolwaterstoffen. Bovendien zijn bij de vlasteelt weinig insecticiden nodig. We zoeken nog naar harsen waarmee het mogelijk is de vlasmatten milieuvriendelijk te impregneren”, aldus Groen. De genaalde vlasmatten en -dekens zijn eenvoudig te verwerken. Omdat het een biologisch afbreekbaar materiaal is zijn geen bijzondere beschermingsmaatregelen nodig tijdens de verwerking. De matten zijn gemakkelijk te knippen of snijden, bijvoorbeeld met een Stanley-mes.

Ecofiber is drie jaar geleden opgericht in het kader van het ‘vlaspo’ in de noordelijke provincies. Vlas is een goede afwisseling van voedselgewassen en wordt om die reden door de boeren geteeld. Het is een grondstof voor de linnenindustrie, maar die gebruikt niet de hele produktie.

Economische basis

Er is dus een economische basis voor de vervaardiging van andere produkten. De eerste drie jaar heeft Ecofiber Products gezocht naar produktiemiddelen en de markt onderzocht. Nu is het bedrijf van Grouw verhuisd naar de nieuwe fabriekshal te Wieuwerd.

De basis voor de produkten van Ecofiber wordt gevormd door vlas van het land en ‘afval’ van de linnenindustrie. De vezels worden eerst geknipt en ‘geopend’ met een kaardmachine. Droge cellulose is te bros voor de verdere behandeling.

De vezels worden daarom bevochtigd en opgeslagen in een bunker. “In deze vorm is het al te gebruiken als isolatiemateriaal”, aldus Groen. “P. de Bruin heeft het bijvoorbeeld toegepast in de Waddenwoning. Het is goed te gebruiken in de prefab houtskeletbouw.”

Ecofiber Products beschikt over twee machines, waarmee een zeer dun vlies van de vezels wordt vervaardigd. Door het in 25 tot 30 lagen over elkaar heen te leggen ontstaat een luchtige deken van ca. 15 cm. Deze deken gaat vervolgens door een naaldbank, voorzien van naalden met fijne weerhaakjes. Deze naalden trekken een deel van de vezels door de deken heen, waardoor het vlas verband krijgt. Afhankelijk van de mate van vernaalding ontstaan zo dikke luchtige of dunne vaste ‘non-woven’ matten.

Hoge eisen

Vlas bestaat uit cellulose en heeft net als wol ‘ingebouwde’ vochtregulerende eigenschappen. Het neemt vocht op en staat het ook weer af. Groen vergelijkt het met het natworden en opdrogen van linnengoed. Blijft het nat, dan wordt het biologisch afgebroken. Vlas is volledig composteerbaar en vormt dus geen probleem bij het slopen van woningen. Tijdens de gebruiksfase mag het echter niet nat blijven. Toepassing van vlasdekens als isolatiemateriaal stelt dus hoge eisen aan de detaillering en uitvoering van de constructie. Het beste is te voorkomen dat vlas nat wordt. Gebeurt het toch, dan moet zekerheid bestaan dat het goed kan drogen.

Vlasdekens en -matten zijn een goed produkt voor speciale toepassingen. Er worden bijvoorbeeld boomkragen rond jonge bomen (tegen het onkruid) en oeverbescherming van gemaakt. In die gevallen komt de biologische afbreekbaarheid goed van pas. Tegen de tijd dat de boom groot is, heeft hij geen concurrentie van onkruid meer te duchten. De oever is dan inmiddels begroeid met riet.

De fabriek in Wieuwerd kan een behoorlijke produktie leveren. “We verwachten zo’n 300 kg/uur, dat is ca 450000 kg/jaar”, aldus Groen. “Een deel daarvan is bestemd voor de bouw, als isolatiemateriaal. We hebben niet de illusie in grote hoeveelheden te ke concurreren met glas- en steenwol.

Ons produkt is geschikt voor speciale toepassingen. We distribueren het niet zelf, maar zijn in gesprek met enkele groothandels over de afzet.” De fabriek is ontworpen door architect Syb C. Eldering en uitgevoerd door aannemer Keuning en Schilstra te Wieuwerd. Het bedrijventerrein waarop de fabriek is gevestigd is een initiatief van de Stichting Doarp en Bedriuw.

De nieuwe bedrijfshal van Ecofiber Products te Wieuwerd in Friesland.

De grondstof voor de genaalde dekens en matten van Ecofiber Products is vlas.

‘Ons doel is mooie

produkten met vlas te maken die

natuurvriendelijk zijn.’

Reageer op dit artikel