nieuws

Extra subsidie versnelt aantal infrastructurele werken Brabant

bouwbreed Premium

Een aantal infrastructurele werken in Noord-Brabant zal nog dit jaar in uitvoering ke komen. Dat is een gevolg van de beslissing van gedeputeerde staten om – 5,3 miljoen extra uit te trekken voor subsidiering van sociaal-economisch belangrijke poen. Met uitvoering van de geselecteerde werken is totaal ruim – 94 miljoen gemoeid.

Ter realisering van het economisch actieprogramma 1994 was al – 4,7 miljoen aan reguliere middelen beschikbaar gesteld. Eerder dit jaar besloten GS echter om nog eens – 5,3 miljoen aan het fonds toe te voegen om het werkgelegenheidsbeleid een extra impuls te geven.

Daarvan kwam – 3 miljoen uit de wegensector. Dat schept volgens GS de verplichting om de extra geldmiddelen zoveel mogelijk te benutten voor het bespoedigen van infrastructurele werken.Het accent ligt daarbij op ontsluiting van nieuwe en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Van het bedrag van – 5,3 miljoen gaat – 2,1 miljoen naar revitalisering van de bedrijventerreinen De Krogten in Breda en Zeemlederlocatie in Oosterhout, ontsluiting van de Roosendaalse baan Oud en Nieuw Gastel en ontsluiting van de Rietdijk-Oost Giessen (Woudrichem).

Voorts is – 1,3 miljoen bestemd voor ontsluiting van De Band (Den Bosch) en ontsluiting van de Goorkensweg te Uden.

Reageer op dit artikel