nieuws

Eigen Huis hekelt ‘late’ VGBouw-reactie

bouwbreed Premium

“Je kunt het gestegen ledenaantal van Eigen Huis niet afstrepen tegen het gestegen aantal klachten. Duidelijk moet zijn dat ondanks mooie woorden zoals kwaliteit, ‘speerpunt-beleid’ en ISO-certificaten de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen niet verbeterd is. Wij hebben er in ieder geval nog geen signalen van ontvangen.”

Aldus Edith Boeschoten van de Vereniging Eigen Huis. Enigszins geergerd reageert zij op het persbericht van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Hierin plaatst de vereniging enige kanttekeningen bij het in augustus gepresenteerde juridisch jaarverslag van Vereniging Eigen Huis.

In deze verlate reactie, die tevens ingaat op het artikel in Cobouw van 17 augustus, schrijft VGBouw dat de conclusie als zou er totaal geen indicatie zijn dat de kwaliteit ook maar enigszins beter wordt, “absoluut onvoldoende onderbouwd” is.

Zo stelt VGBouw dat uit het juridisch jaarverslag van Eigen Huis niet blijkt dat de gegeven adviezen alleen met de kwaliteit van de woningen van doen hebben. Verder moet voor een goede vergelijking gelet worden op het aantal gereed gekomen woningen dat in de vrije sector met zeventien procent is gestegen. Tevens wijst VGBouw op de stijging van het aantal leden van de Vereniging Eigen Huis.

Tenslotte neemt het aantal minder deskundige opdrachtgevers toe en daardoor de onbekendheid met de kwaliteit. Hiermee doelt VGBouw op particulieren die een nieuwbouwwoning hebben gekocht en “zich sneller tot Eigen Huis zullen wenden wat dus eveneens een verklaring kan zijn voor de stijging van het aantal adviesaanvragen.”

Onzin

In een reactie bestempelt Edith Boeschoten de verklaringen als onzin. Zo moet volgens de woordvoerster van de consumentenorganisatie duidelijk zijn dat het merendeel van de adviezen gingen over de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen.

Ontkennen

Dat het ledenaantal van Eigen Huis is gestegen heeft volgens haar eveneens een oorzaak. “Dat komt omdat men vaak met een klacht bij ons terecht komt en vervolgens lid wordt.”

Het gestegen aantal opleveringen van vrije sectorwoningen kan in haar ogen ook niet als excuus gelden. “Ik snap niet wat ze hier, twee maanden na presenteren van het juridisch jaarverslag, nu mee willen.”

In het persbericht stelt VGBouw overigens wel dat het de kritiek dat er problemen zijn met de opleveringskwaliteit “geenszins wil ontkennen”.

“Zoals nagenoeg alle produkten die verkrijgbaar zijn helaas wel eens kwalitatieve manco’s vertonen, zo vertonen zojuist opgeleverde woningen die ook. Producenten mogen daar uiteraard niet in berusten.

VGBouw werkt in haar ledenkring door middel van een kwaliteitsprogramma op basis van het Model Kwaliteitssysteem Bouw consequent aan verdere verbetering van de kwaliteit.”

De reactie van Vereniging Eigen Huis op deze woorden liegt er echter niet om: “Mooie woorden maar in de praktijk merken wij er in ieder geval nog helemaal niets van.”

Reageer op dit artikel