nieuws

Drenthe krijgt elf nieuwe gemeenten

bouwbreed Premium

De 34 gemeenten van de provincie Drenthe gaan op in elf nieuwe. Dat hebben gedeputeerde staten van Drenthe bepaald. Eerder waren ze van plan tien nieuwe gemeenten te stichten, maar daartegen kwam protest uit verscheidene plaatsen.

Volgens de plannen worden de Noorddrentse gemeenten Vries, Eelde en Zuidlaren samengevoegd. Ook Norg, Roden en Peize worden een. Aanvankelijk zouden deze zes dorpen samen een grote Noordenveld-gemeente gaan vormen. GS hebben uitdrukkelijk rekening gehouden met de bezwaren van met name Eelde en Zuidlaren, die niets zagen in de oorspronkelijke opzet. Inwoners van Drenthe krijgen middels een speciale huis-aan-huiskrant informatie over de gevolgen van de herindeling. Ze hebben drie maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen. Gemeenten krijgen hiervoor een half jaar. De provincie verwacht binnen een jaar de bezwaarschriftprocedures te hebben afgerond. In het najaar van 1995 wordt het plan dan aan provinciale staten voorgelegd.

Reageer op dit artikel