nieuws

Directie Gebr. Van Herpen uit Heesch ziet problemen: Instroom metselaars wordt te gering

bouwbreed

De directie van het Bouwbedrijf Gebr. Van Herpen uit Heesch is een beetje bezorgd. Niet over de toekomst van haar vijftig jaar oude bedrijf, want die zit er helemaal niet slecht uit, maar wel over een dreigend tekort aan vakmensen. Vooral de ‘instroom’ van metselaars wordt te gering, zo constateert ze.

Antoon, een van de twee gebroeders Van Herpen, en zijn al dertig jaar bij het bedrijf werkzame administrateur Albert van Nistelrooy zijn het er over eens dat de situatie op het ogenblik nog niet zo nijpend is. Het gebeurt zelfs nog wel dat dat de leerlingen van het Samenwerkingsverband in de eigen werkplaats moeten blijven, omdat de aannemers geen werk voor hen hebben. Maar het gebeurt nu al meer dan eens dat aannemers meer mensen vragen dan het samenwerkingsverband dan leveren. En de toekomst ziet er wat dat betreft niet al te best uit omdat men er ondanks alle acties niet in slaagt voldoende leerlingen aan te trekken. “Bij de metselaars is het al een probleem: er gaan veel meer vakmensen uit dat er instromen.” Het is dat er dank zij kalkzandsteenelementen en systeemwanden minder metselwerk nodig is dan vroeger, anders zat de bouw nu al in de problemen.” En mechanisch metselen ziet men bij Van Herpen “niet zo zitten”. Van Nistelrooy zegt dat de Revabo, de regionale vakopleiding bouwbedrijf, er alles aan doet leerlingen naar de bouwvakken op de lts te krijgen, door voorlichting en door bijvoorbeeld excursies van leerlingen die de basisschool binnenkort gaan verlaten. “Dat heeft inderdaad wel enig succes”, beaamt Van Herpen. Maar er zullen toch nog veel vooroordelen tegen het werken in de bouw moeten worden weggenomen.

Kortere bouwtijd

Het gaat overigens goed met het bouwbedrijf. Ook de vooruitzichten zijn lang niet slecht, al weet directeur Van Herpen dat de ‘vooruitkijktijd’ steeds korter wordt. “Dat komt doordat de bouwtijd veel korter is geworden. Mijn vader deed over het bouwen van een woning toch nog wel een jaar. Onder meer dank zij prefabricage en systemen staat die woning er nu in een half jaar. Wat wel is veranderd, is dat je vroeger nog wel eens iets aan het casco kon wijzigen terwijl je aan het bouwen was als een opdrachtgever het wilde. Dat is tegenwoordig met die elementen en systemen niet meer mogelijk. Je moet trouwens nu al in een vroeg stadium contact opnemen met je leverancier van bijvoorbeeld de vloeren. Je weet soms nog niet of nauwelijks of je de opdracht binnen hebt en je moet die vloeren al bestellen, anders gaat het mis.” Want, zo beklemtonen Van Herpen en Nistelrooy, als een opdracht eenmaal is gegeven dan moet je ook gelijk beginnen. Of, zoals de directeur het uitdrukt, “vandaag beginnen en gisteren klaar…” Van Herpen heeft wel de indruk dat de rol van de architect in het bouwproces anders is geworden. “Door de prefabricage en door de vele voorschriften is hij nu meer gebonden dan vroeger. Zijn tekeningen waren ook veel uitvoeriger. Op een groot vel papier werd bijvoorbeeld uitgetekend hoe het wc-raampje er uit moest zien. Nu staat de tekening van een hele woning op zo’n vel. “

“Voor onze vakmensen is het werken wel wat eenvoudiger geworden en de leiding behoeft niet steeds uit te leggen: het moet zus of het moet zo”, voert Van Nistelrooy aan. “Ook dat geeft een stukje verkorting van de bouwtijd”, concludeert Antoon van Herpen. Wel moet er tegenwoordig nog meer aandacht aan de afwerking worden besteed, vooral van keuken en badkamer, want daar is de consument zeer kritisch over.

Woningbouw

Woningbouw is van het begin af aan belangrijk geweest voor het bedrijf dat een halve eeuw geleden door vader Frans van Herpen en zijn broer Harry werd opgericht. Omdat er in Heesch veel oorlogsschade was – er waren alleen al in deze plaats 114 woningen kapotgeschoten – hadden ze onmiddellijk veel werk: eerst met het maken van noodwoningen later met de bouw van gewone huizen en boerderijen. In de jaren zestig kwamen daar onder meer utiliteitsgebouwen als scholen, banken en kerken bij. Antoon en zijn broer Huub, die respectievelijk sinds 1981 en 1980 in het bedrijf zitten, namen de zaak in 1984 over. Die zaak was in de kom gevestigd, maar een jaar later volgde verhuizing naar het industrieterrein.

Vanaf 1960 tot halverwege de jaren tachtig lag het accent op de sociale woningbouw en toen die minder belangrijk werd in de regio werkten de gebroeders Van Herpen vooral voor poontwikkelaars en af en toe voor eigen rekening en risico.

Nog steeds ligt de nadruk op de koopsector met daarna renovatie en groot onderhoud, en natuurlijk nog steeds de utiliteitssector Het bedrijf is onder meer een tehuis voor gehandicapten aan het bouwen. “In dit gebied is de bouw van huurwoningen sterk teruggelopen”, zegt Van Herpen.

De vraag naar koopwoningen is groot, maar het wordt steeds moeilijke bouwgrond te vinden. Je kunt hier wellicht niet spreken van een acute woningnood, maar er zijn hier in de buurt wel gemeenten, die een lijst met 200 woningzoekenden hebben terwijl ze maar tien tot vijftien huizen mogen bouwen. Maar in principe is er werk voldoende voor ons.”

In opdracht van Zondag Bouwgroep uit Rhenen bouwde BV Gebr. Van Herpen 44 woningen in Tiel. Het ontwerp is van bureau De Kock uit Rheden.

Een po van twintig woningen in Nistelrode werd gebouwd in opdracht van architect Th. Tonies die ook voor het ontwerp zorgde.

Aanleunwoningen bij het bejaardencentrum Heesch naar een ontwerp van bureau Boon en Slagter uit Eindhoven. Van Herpen bracht deze woningen tot stand in opdracht van de corporatie ‘Maasland’.

Reageer op dit artikel