nieuws

Denemarken wil betaalbare woning voor elk huishouden

bouwbreed Premium

Het bouwbeleid van Denemarken moet er voor zorgen dat voor alle bevolkingsgroepen een goede en betaalbare woning gereed staat. De regering in Kopenhagen streeft er verder naar de kwaliteit van het woningaanbod te verbeteren. Tegelijkertijd moet dit beleid de werkgelegenheid in de bedrijfstak vergroten. Een middel daartoe biedt de bouwexport.

Aldus topman A. Munk van het Deense ministerie van Volkshuisvesting en Bouw op de eerste dag van de Europese bouwdagen in Leipzig.

Het centraal element in het Deense bouwbeleid is volgens Munk vergroting van de produktiviteit. Dat gebeurt onder meer door het versterken van de internationale concurrentiepositie.

Nieuwe bouwvoorschriften die de aannemerij strengere eisen opleggen, moeten het milieuverantwoord bouwen zijn beslag geven en leiden tot een grotere energiebesparing. In het verlengde van de milieumaatregelen zal volgens Munk eerder voor renovatie van de bestaande voorraad worden gekozen dan voor nieuwbouw.

Denemarken beschouwt de zwaardere uitvoeringseisen die Duitsland aan het milieuverantwoord bouwen stelt als dure en inflexibele voorwaarden. Inplaats daarvan hanteert Denemarken strengere prestatie-eisen. Te denken valt aan de maximale hoeveelheid warmte die uit het gebouw mag ontsnappen.

Inpectie

De Deense bouw krijgt volgens Munk vijf jaar na oplevering te maken met een inspectie. Die moet eventuele bouwschade aan het licht brengen. Directe reparatie voorkomt dat het herstel duur wordt. De aannemerij kan deze schade in grote mate voorkomen door in het bouwproces meer gebruik te maken van informatietechnologie. Om aan de woonwensen tegemoet te komen zullen (toekomstige) bewoners meer inspraak krijgen.

Finland

Ook in Finland wordt volgens prof.dr. A. Sarja van de Finse variant van TNO-bouw gewerkt aan processen en methoden die beter aansluiten op de wensen van de gebruikers en aan de eisen die het duurzame bouwen stelt. Te denken valt aan de ontwikkeling van woningen die een derde tot een kwart minder energie verbruiken dan de huidige norm toestaat. De verbeteringen houden vooral verband met het binnen klimaat. Een van de mogelijkheden bestaat uit de installatie van een systeem voor luchtverwarming. Een computer bepaalt de mate van verwarming. Een dergelijke installatie voorkomt de montage van leidingen en radiatoren. Finland ziet in deze ontwikkeling interessante mogelijkheden voor de export. De kansen daarvoor zullen met de toetreding tot de EU aanmerkelijk stijgen.

In eigen land zal de bouwnijverheid volgens Sarja steeds meer te maken krijgen met renovatie en onderhoud. In het jaar 2000 zal deze vormen van bouw meer dan de helft van de activiteiten bepalen. Als gevolg daarvan neemt de hoeveelheid nieuwbouw af. Momenteel bepaalt renovatie en onderhoud ongeveer veertig procent van de activiteiten in de bouw. Ongeveer 147.000 woningen vergen meer of minder dringend onderhoud. Pakweg 6 procent van dit bestand bevindt zich op het platteland. De Finse bouw levert tegenwoordig jaarlijks zo’n 35.000 tot 40.000 woningen op. Een topproduktie boekte de aannemerij eind jaren tachtig, begin jaren negentig toen ruim 70 duizend woningen per jaar werden opgeleverd. Mede daardoor ontstond een leegstand van om en nabij 20.000 woningen.

Reageer op dit artikel