nieuws

Den Haag wil duurzaam ontwikkelen

bouwbreed

De gemeente Den Haag zal in de komende jaren meer aandacht geven aan het milieu. Dat komt onder meer tot uiting bij het herstel en de renovatieplannen voor Den Haag Zuid-West. Hetzelfde geldt voor de bouw van de wijk Wateringse Veld, waar 7000 woningen komen.

Zuid-West telt ruim 60 000 inwoners en maakt op grote schaal een gefaseerde renovatie mee. B en W willen bij de uitvoering van het zogeheten Integraal Uitvoeringsplan Den Haag Zuid-West een milieukader vaststellen. Voor Wateringse Veld stelt het college een speciale MER op waarin de verschillende mogelijkheden voor aanleg en inrichting van deze wijk worden beoordeeld op de milieu-aspecten. Te denken valt aan een zeer laag energieverbruik in de woningen en gescheiden rioleringssystemen.

De gemeente wil tevens nauwer samenwerken met milieugroepen en andere belangenorganisaties bij de uitvoering van het milieubeleid. Duurzame ontwikkeling staat centraal in de nota ‘Speerpunten Haags Milieubeleid 1995’. B en W stelde op voorstel van milieu-wethouder J. van der Putten de nota vast. Bij alle aspecten van de stadsontwikkeling moet de zorg voor het milieu een belangrijke rol spelen.

Reageer op dit artikel