nieuws

Den Haag vraagt art. 12 status aan

bouwbreed Premium

Den Haag gaat toch de artikel-12-status aanvragen. Daarnaast stopt de residentie volgend jaar met het presenteren van een sluitende begroting. Dit heeft het college van B en W besloten.

Hoewel de gemeente de artikel-12-status steeds buiten de deur probeerde te houden, is het nu volgens wethouder van Financien L. Engering de enige mogelijkheid voor een oplossing van de geldproblemen. Een artikel-12-gemeente staat onder curatele van het Rijk. Dat beslist mee over grote uitgaven. Als het Rijk akkoord gaat, verstrekt het voor zo’n besteding de nodige middelen.

De directe aanleiding voor deze ingrijpende plannen kwam anderhalve week geleden. Het Rijk besloot toen de jaarlijkse overbruggingsbijdrage van – 35 miljoen stop te zetten. Daardoor is Den Haag in grote geldnood geraakt. De gemeente kampt met een schuldenlast van – 200 miljoen. Enkele jaren geleden was die meer dan 300 miljoen, maar mede door hulp van de landelijke overheid kon dat tekort worden teruggebracht.

Vanaf 1992 kreeg de armlastige stad een jaarlijkse steun in de rug, die zou lopen tot de herverdeling van het Gemeentefonds in 1996. Inmiddels is die herverdeling een jaar uitgesteld. Bovendien betwijfelt Den Haag of de extra middelen die dan voor de stad vrijkomen, voldoende zijn. De afgelopen jaren zijn tal van vermogende mensen uit Den Haag vertrokken.

Veel minder vermogenden blijven achter. Verder heeft de stad te weinig ruimte voor bedrijven om te bouwen, dus ook op die manier hoeft Den Haag niet te rekenen op de komst van meer geld.

Begroting

Op 14 oktober presenteert het college de begroting voor 1995. Voor het eerst sinds enkele jaren zal die niet sluitend zijn. Er wordt volgens plan voor – 25 miljoen bezuinigd, maar desondanks zal er een begrotingstekort van – 12 miljoen zijn. Eerder was de gemeente verplicht de begroting sluitend te maken. Immers, het Rijk stelde dat als voorwaarde voor verstrekking van de overbruggingsbijdrage. Een andere voorwaarde was bezuinigen. Tussen 1990 en 1994 bezuinigde Den Haag een slordige – 165 miljoen.

Als een gemeente de artikel-12-status aanvraagt, duurt het ongeveer een jaar voordat bekend wordt of het Rijk de aanvraag honoreert.

Volgens wethouder Engering is het zeker dat Den Haag een positief antwoord krijgt. ‘Onze financiele situatie is zo beroerd dat het geen twijfel lijdt dat we de artikel-12-status krijgen’, aldus Engering. Ze ziet de aanvraag niet als een nederlaag, omdat de stad jarenlang haar uiterste best heeft gedaan.

Reageer op dit artikel