nieuws

Delegeren, maar dan wel goed

bouwbreed Premium

Ondernemers met kleine bedrijven krijgen regelmatig de raad taken te delegeren. En terecht. Je kunt niet alles zelf doen. Je mensen hebben ook hersens in hun hoofd en zodoende wensen zij verantwoordelijkheid. Je hebt af en toe behoefte aan rust en een beetje afstand. Het zou zonde zijn geen gebruik te maken van hun ervaring en vakkennis. Dus behoor je op tijd te delegeren.

Natuurlijk houdt dat in dat je als baas een stukje autoriteit afstaat, maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen dit stapje terug. Menige ondernemer lijkt het aanvankelijk een aanval op gezag en verantwoordelijkheid, doch dat is schijn. Indien je tenminste de delegatie goed en met verstand opzet.

Er bestaat dan ook nogal wat belangstelling voor de manieren van delegeren en hun uitwerking. Het is duidelijk dat de baas iets van zijn bevoegdheden moet willen overdragen. Wanneer je enkel uitvoerende taken overdraagt aan je mensen, is er geen sprake van delegeren, doch alleen van het zoeken van zondebokken voor het geval dat er iets misgaat. Bij een aan iemand overgedragen taak hoort zonder meer de daarop van toepassing zijnde bevoegdheid.

En daar knelt delegatie meestal. Men vindt het vaak een voordeel dat iemand anders verantwoordelijk is, doch het afstaan van enige bevoegdheid, ook al is het slechts voor een deel of tijdelijk, gaat heel wat werkgevers veel te ver. Stel je voor!

Nu is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat een ondernemer bepaalde taakgebieden afstoot. Dat zou dwaasheid zijn en het is ook niet nodig. Het blijft volkomen logisch dat de ondernemer tegenover de klanten en de rest van de buitenwereld de enige baas is, de enige verantwoordelijke persoon als het erop aankomt. Maar wanneer we werkelijk zekere taakdelen delegeren, hoort daar de juiste bevoegdheid bij.

Zoals het volstrekt idioot zou zijn de baas te bellen met de vraag of de zojuist ingeslagen spijker nog een tikje moet krijgen aleer je met de volgende mag beginnen, is het gewoon stom zelf niet het recht te hebben voorraden te laten komen of halen wanneer je spullen bijna op zijn. Of het hulpje naar de verfwinkel te sturen wanneer iemand te weinig lak heeft meegegeven.

De verantwoordelijkheid voor redelijke uitgaven, voorraden, opdrachten en dergelijke behoort een werknemer fatsoenlijk te mogen dragen. Ja maar, werpt een baas nogal tegen, op die manier gaat het personeel over jouw geld en bevoegdheden beschikken. Vaak begint dat met kleine bedragen, spul van weinig waarde, maar aangezien het niet van hen is en alles erg snel went, beschikken ze voor je het weet over enorme bedragen!

Wat is er evenwel tegen duidelijk een limiet te stellen in guldens of eventueel hoeveelheden? Tot dit bedrag mogen jullie zo nodig beschikken zonder dat ik een opdracht geef, daarboven blijft het mijn bevoegdheid. Duidelijk en radicaal. Natuurlijk hebben we het dan niet over tientjes, maar meestal over een grens van onder de honderd gulden per geval (afhankelijk van soort werk en materiaal). Indien u meent dat het echt om veel grotere bedragen gaat of hoort te gaan, moet u duidelijke instructies geven.

Goed delegeren inclusief de erbij horende bevoegdheid houdt in dat u uw mensen kunt vertrouwen en u hebt aangegeven wat mag en wat niet mag. Ik heb al vaker gezegd dat de opvatting ‘je ziet maar’ niet past in het bedrijfsleven. Elke medewerker heeft er recht op precies te weten waar zijn bevoegdheden eindigen, maar tevens waar niet over wordt gezeurd.

Niet alleen is het werk voor de meeste medewerkers dan prettiger en waardevoller met de juiste delegatie. Zonder de erbij passende bevoegdheden zullen de besten weglopen of uw concurrent worden. Wie het makkelijk vindt voor elke wissewas bij u aan te kloppen, is vast niet de juiste vakman en medewerker!

Reageer op dit artikel