nieuws

Corporaties bouwen buiten gemeentegrens

bouwbreed

Drie Nijmeegse woningbouwcorporaties hebben toestemming van het ministerie van Volkshuisvesting gekregen om hun werkgebied tot buiten de huidige gemeentegrenzen uit te breiden. Dit is noodzakelijk voor hun activiteiten in het Waalspronggebied.

De drie ‘gelukkigen’ zijn de woningstichtingen Nijmegen, Eigen Haard en Studentenhuisvesting. De woningcorporaties Kolping en De Gezonde Woning verwachten eveneens een dergelijke ministeriele goedkeuring te verwerven. Al eerder sloten de corporaties een intentie-overeenkomst met de gemeente Nijmegen en poontwikkelaars om gezamenlijk de toekomstige woon- en werkwijk te ontwikkelen. Hierbij vormden de eigen statuten evenwel een handicap omdat ze bouwen buiten de gemeentegrens van Nijmegen uitsluiten. Door de ministeriele goedkeuring is deze barriure overwonnen.

6500 Huizen

De plannen voor de woningbouw in de Waalsprong voorzien voor de eerste fase in de bouw van 6500 huizen. Hiervan zullen er goed tweeduizend in de sociale sector worden gebouwd.

Reageer op dit artikel