nieuws

Constructeurs verdeeld over informatietechnologie

bouwbreed Premium

Ontwerpers van betonnen constructies zijn verdeeld over de invoering van informatietechnologie (IT). Ruim 45 % denkt dat ‘het constructeursgevoel’ zal verdwijnen door de toepassing van de computer. Ook ruim 45 % denkt het tegenovergestelde.

Zij verwachten van de automatisering hulpmiddelen die aansluiten bij ‘het constructeursgevoel’ en het mogelijk nog zullen versterken.

Dat geldt tenminste voor ca 80 van de deelnemers aan het congres over het gebruik van Europese normen in de praktijk, georganiseerd door de Betonvereniging en gehouden in de RAI. Zij deden ter plekke mee aan een schriftelijke enquete over de toekomst van het constructief ontwerpen. Uit de uitslag blijkt, dat er mogelijk een scheiding ontstaat in de wereld van de constructeurs tussen hen, die gebruik maken van de mogelijkheden van IT en hen, die zich houden aan de traditionele hulpmiddelen bij het ontwerpen.

Ook over de invoering van IT in de ingenieurswereld wordt verschillend gedacht. Van de ondervraagden denkt 30 % dat de invoering snel zal gaan, 47 % verwacht dat het pas rond de eeuwwisseling zal plaatsvinden en 23 % denkt dat de functie van traditionele hulpmiddelen zoals grafieken en tabellen niet door IT-hulpmiddelen overgenomen zal worden.

Op het congres vonden discussies plaats over de invoering van informatietechnologie in de constructeurspraktijk, naar aanleiding van een samenwerkingspo tussen de Duitse, Britse en Nederlandse Betonverenigingen. De uitkomst van dit po is een traditioneel boek geworden, met hulpmiddelen voor de constructeur zoals tabellen, grafieken en voorbeelden. In een opzicht is het echter nieuw: het bevat ook ‘flow charts’ (doorstroomschema’s). Die vormen een voorzet op de automatisering, want zulke schema’s maken het mogelijk om computerprogramma’s op eenduidige wijze te structureren. De voorlopige versie van het boek werd tijdens het congres ter kritiek gepresenteerd. De definitieve versie wordt einde van het jaar verwacht. De tabellen en grafieken in het hulpmiddel zijn zodanig, dat per land eigen waarden ingevuld ke worden in de formules.

Reageer op dit artikel