nieuws

Commissie gaat ruim jaar denken over gedragscode

bouwbreed Premium

De Adviescommissie Gedragscode woningcorporaties onder leiding van oud-lid van de Raad van State, dr. G.H. Veringa, heeft zichzelf ruim een jaar de tijd gegeven om de koepels over een mogelijke gedragscode te adviseren.

De bedoeling is dat de commissie, die verder bestaat uit deskundigen van buiten de corporatiesector, in oktober 1995 een definitief advies met aanbevelingen klaar heeft.

Aanleiding voor het instellen van een dergelijke commissie door de Nationale Woningraad en de NCIV Koepel voor woningcorporaties, vormt onder andere het speculatiedebacle waarbij diverse corporaties eerder dit jaar verwikkeld zijn geraakt.

Daarnaast zien de twee overkoepelende organisaties van woningcorporaties een verdergaande privatisering van woningbouwverenigingen en de bruteringsoperaties een belangrijk aanknopingspunt om een gedragscode in het leven te roepen.

“Juist omdat woningcorporaties instellingen zijn met een sociale taakstelling, waarbij deels met maatschappelijk kapitaal wordt gewerkt, is het van het grootste belang te voldoen aan de verwachting van belanghebbende partijen”, aldus beide organisatie in hun toelichting op het in werking stellen van de adviescommissie.

Niet lang

Dat de commissie er nu ruim een jaar voor uittrekt om een en ander te onderzoeken vindt Aquina, directeur van het NCIV, niet lang.

“Het is een moeilijk probleem. De opdracht van de commissie is ook tweeledig. Enerzijds de vraag of een dergelijke code wenselijk is en zo ja, hoe moet dat er dan uit gaan zien. Dat is zo een twee drie niet gedaan.”

Reageer op dit artikel