nieuws

CBS erg optimistisch over bouwproduktie

bouwbreed Premium

De markt voor het bouwen van woningen en gebouwen ziet er gunstig uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal verleende bouwvergunningen en de orderportefeuilles van architectenbureaus. Het CBS bevestigt daarmee eerdere signalen over een opwaartse lijn in de (woning) bouwproduktie.

De jongste cijfers duiden er op dat in de periode juli 1994 tot en met juni volgend jaar een stijging van de bouwproduktie met meer dan 5 procent mag worden verwacht ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Goede vooruitzichten

Kortom, de vooruitzichten voor de bouw blijven goed. Dit ondanks een daling in het bouwproduktievolume in de periode juli 1993 tot en met juni dit jaar met 8 % ten opzichte van het volume in die zelfde periode een jaar daarvoor.

Maar het CBS tekent daar bij aan dat het overgrote deel van die daling tot stand kwam in de tweede helft van vorig jaar. En in de eerste helft van 1994 heeft zich een ommekeer ten goede gemanifesteerd.

Forse toename

Uit de eerste halfjaarcijfers bleek een forse toename van de produktie in de woningbouw. Eind juni waren 86.000 woningen in aanbouw, ruim 8000 meer dan op het zelfde tijdstip in 1993. Ook bleken er aanzienlijk meer (ruim 10.000) bouwvergunningen te zijn verstrekt.

De waarde van de opdrachten die architecten in de eerste zes maanden dit jaar verkregen (bijna – 9 miljard) lag – 0,7 miljard (ofwel 9 %) hoger dan in het eerste halfjaar van 1993.

Die positieve ontwikkeling zet zich volgens het CBS voort.

Reageer op dit artikel