nieuws

CBA gaat bezuiniging mogelijk juridisch aanvechten

bouwbreed Premium

Een meerderheid in het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening (CBA) bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, wil een door het kabinet opgelegde bezuiniging van – 100 miljoen in 1995 juridisch aanvechten. Het CBA zal nu onderzoeken in hoeverre een gang naar de rechter kansrijk is.

Dat is gisteren uit betrouwbare bronnen vernomen. De woordvoerster van het CBA wil het bericht bevestigen noch ontkennen. Het CBA wil pas volgende week met officiele mededelingen naar buiten komen. Het bestuur van de arbeidsbureaus bestrijdt de bezuiniging omdat het van het vorige kabinet de toezegging heeft gekregen dat er volgend jaar niet zal worden gekort op de rijksbijdrage. Die bedraagt momenteel bijna – 1,7 miljard per jaar. Het CBA, waarin ook de overheid zitting heeft, vindt dat het huidige kabinet aan die belofte gebonden is. De overheidsvertegenwoordigers distantieren zich overigens van een gang naar de rechter.

Het CBA heeft de afgelopen weken diverse malen overleg gehad over de voorgenomen bezuiniging met minister Melkert van sociale zaken en werkgelegenheid. De minister hield echter voet bij stuk. Van het argument van CBA-voorzitter De Boer dat de korting duizenden arbeidsplaatsen zal kosten, was hij niet onder de indruk. Melkert weet zich gesteund door de regeringsfracties PvdA, VVD en D66. Op een voorstel van het CBA om een arbitragecommissie een uitspraak te laten doen over de bezuiniging, is de bewindsman niet ingegaan. Vanaf 1996 staat de arbeidsvoorziening krachtens het regeerakkoord overigens een bezuiniging van – 500 miljoen per jaar te wachten. Volgens het CBA zou die maatregel ‘rampzalige’ gevolgen hebben. De Tweede Kamer wil over de bezuinigingen na 1995 pas een definitief oordeel vellen als een commissie die het functioneren van de arbeidsbureaus evalueert, haar werkzaamheden heeft afgerond.

Reageer op dit artikel