nieuws

Bouwprocesbesluit staat centraal in arbo-seminar

bouwbreed Premium

Het onlangs officieel in werking getreden Bouwprocesbesluit staat centraal op een seminar over “Nieuwe eisen aan arbeidsomstandigheden in de bouw”. Dat wordt door het centrum voor Kennis Communicatie belegd op donderdag 13 oktober tijdens BouwMECC 94.

Omstandig wordt ingegaan op de invloed van de nieuwe regelgeving op het bouwproces en het handhavingsbeleid op alle bij een bouwproces betrokken partijen.

Voorts komt een aantal aspecten van het Bouwprocesbesluit aan bod: het veiligheids- en gezondheidsplan, de risico-inventarisatie- en evaluatie en de rol van een externe arbo-dienst.

Ook wordt aandacht besteed aan de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). Steeds meer opdrachtgevers stellen namelijk als eis dat bedrijven een gecertificeerde veiligheidszorg hebben.

Tenslotte wordt belicht hoe innovatie kan helpen de arbeidsomstandigheden in de bouw te verbeteren. Als voorbeeld wordt genomen het mechanisch opperen van baksteen.

Reageer op dit artikel