nieuws

Bouwen in de beeldende vorm

bouwbreed

Na een bezoek aan de tentoonstelling ‘Bouw en Kunst’ zullen lezers van deze krant misschien wel met heel andere ogen naar hun werkterrein kijken. NBM-Amstelland vroeg twintig beeldende kunstenaars het begrip bouwen te verbeelden. Hun verfrissende visies zijn nog te koop ook.

‘Ontmoeting’ is de toepasselijke titel die Judith Pfaeltzer haar bijdrage meegaf. Met een bronzen sculptuur definieert ze bouwen als construeren, het creeren van geborgenheid. Het is een van de associaties die het begrip ‘bouwen’ kan oproepen. NBM-Amstelland stelde twintig kunstenaars in de gelegenheid om hun creativiteit op het thema ‘bouwen’ uit te leven. Het resultaat leidde tot de tentoonstelling ‘Bouw en Kunst’ die vanaf morgenmiddag te bezichtigen is in de grote zalen van Pulchri Studio aan de Lange Voorhout in Den Haag.

Het is de eerste keer dat NBM-Amstelland haar vakgebied op deze manier onder de aandacht van een breed publiek brengt. De tentoonstelling ‘Bouw en Kunst’ is een vervolg op een eerdere samenwerking tussen het bouw- en handelsconcern en Pulchri Studio, de Haagse kunstenaarsvereniging die momenteel zo’n 250 leden telt.

Van de geselecteerde kunstenaars was bekend dat zij affiniteit met het ‘bouwen’ hadden. De opdracht liet ruimte voor een bredere invulling: ordenen, rangschikken, samenvoegen, optrekken, ineenzetten, construeren enz.

De ‘bouwklus’ werd dan ook van verrassende invalshoeken benaderd. Zo bekeek Pieter Hoogeveen het allemaal van bovenaf. Met zijn raamwerk gunt hij de bezoeker een blik op het Haagse stadscentrum met het Binnenhof als middelpunt.

Hennie van Diest schilderde in een leeg landschap een door mens en dier bezet huis. “Ik schilder om lichtheid in mijn bestaan te brengen.” Haar vrolijk ogende werk vormt een sterk contrasteert met dat van Hans Landsaat die de zware fundamenten, huizen en bruggen met hun schaduwkant confronteert.

In de etsen van Michel Overbeeke vormen gebouwen en mensen als het ware een geheel; beide gaan vloeiend in elkaar over.

Niet voor iedereen was het kunstpo een eerste kennismaking met de bouw. Gediplomeerd timmerman Dies de Jonge verliet de bouwbranche op zich in een artistieke omgeving tot houtspecialist te ontplooien; een ontwikkeling die ook bij de Hout en Bouwbond FNV niet onopgemerkt bleef.

Voor ‘Bouw en Kunst’ waarin hij zijn kwaliteiten kon verenigen, liet de ex-bouwvakker zich inspireren door een ‘Grieks Ojief’ waarbij hij de hamerslagen in slow motion vastlegt. Zijn in de bouw opgedane kennis verwerkte hij in ‘1, 2 ,3 beton’, een verwijzing naar de bestanddelen van betonmortel: zand, grind en cement.

Patricia Spoelder liet zich door de mannen in de bouw inspireren die ze met gesluierde blik (metaal, zink, titanium, kwik) achter veiligheidskappen vastlegde en die iets weghebben van ruimtereizigers.

De driedimensionaliteit van bouwen is te zien in het werk van Nic Blans jr. De autodidact, wiens werk onder andere deel uitmaakt van de bedrijfscollecties van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, weet in ‘Kunstlicht’ met een minimum aantal lijnen een herkenbare ruimte te creeren. Het gelaste werk van Bernard Olsthoorn verschilt hierin dat hij de beschouwer een actieve rol is toebedeeld. Zijn transparante bijdrage is een spel tussen het zintuiglijke en illustionistische.

De ‘NBM-Amstelland/Pulchriprijs’, een oeuvrewaardering van – 10.000, die aan dit evenement is verbonden, werd gisteren toegekend aan Urs Pfannenmuller voor zijn drieluik “Schilderen is bouwen”. De jury, onder voorzitterschap van Prof.dr. W.H. Brummelkamp, destijds samensteller van de kunstcollectie van het AMC, prees het werk unaniem om zijn stevige en evenwichtige constructie waarin ook de transparantie overeind bleef. In zijn schilderijen kun je een stedebouwkundige grid ontdekken waarin plastic flessen en aandrijfveren als wolkenkrabbers fungeren. “Naast de visualisatie staat een kleurgebruik dat in de eenvoud een verhoogde gevoelsontlading representeert”, aldus het juryrapport.

Met de tentoonstelling, waarop alle deelnemers met minimaal twee kunstwerken zijn vertegenwoordigd, verscheen een door Arno Geels vormgegeven catalogus met reprodukties. Wie daarmee geen genoegen wil nemen, kan ook tot koop overgaan.

‘Bouw en Kunst’ is vanaf morgenmiddag 17.00 uur t/m 13 november in Pulchri Studio Den Haag, Lange Voorhout 15, Den Haag. Catalogus – 20.

Reageer op dit artikel