nieuws

Beursprimeur van CBS op BouwMECC Maanddiskette levert bouw voortaan actuele gegevens

bouwbreed Premium

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat zich nadrukkelijk op de markt profileren als leverancier van statistische informatie. Dat zal onder meer gebeuren door deelname aan vakbeurzen. BouwMECC is de eerste bouwbeurs waarop het CBS zich presenteert. Het brengt daar tevens een nieuw produkt: de maanddiskette bouwnijverheid. Die bevat actuele gegevens over de bouwmarkt.

Vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van het CBS. Maar wat die overheidsinstelling feitelijk allemaal in huis heeft is lang niet iedereen bekend. Dat was enkele jaren geleden aanleiding voor een interne herbezinning, hetgeen resulteerde in een reorganisatie met de slogan TEMPO.

De vijf letters van dat woord geven aan hoe in de optiek van het CBS gewerkt moet worden: tijdig, efficient, marktgericht, professioneel en onafhankelijk.

Als uitvloeisel daarvan zullen activiteiten worden ontplooid om meer bekendheid te geven aan het reilen en zeilen van het CBS. En volgens woordvoerster drs. Anne Katrien Amse is dat geen overbodige luxe.

Statistieken

“We hebben statistieken over elk maatschappelijk verschijnsel. Maar wat we allemaal aan informatie hebben is erg onbekend. Vandaar de beslissing om meer aandacht te besteden aan onze produkten. Dat betekent meer naar buiten treden, onder meer door beurspresentaties. We doen dat voor de eerste keer op BouwMECC in Maastricht.”

Al honderd jaar

De bouw is een van de vele sectoren van het bedrijfsleven waarover het CBS statistische gegevens bijeen brengt. Al bijna honderd jaar stelt het bureau statistieken samen over de bedrijfstak. Aanvankelijk was die informatie beperkt tot de waarneming van de nieuwbouw van woningen en tot de volks- annex woningtelling.

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog maakte het echter noodzakelijk om ook statistische gegevens te verzamelen over de nieuwbouw van andere gebouwen en over de omzet en produktie van de bouwbedrijven.

De aldus verkregen informatie wordt door middel van de Maandstatistiek Bouwnijverheid verspreid. Dat gebeurt -al 36 jaar- in gedrukte vorm. Het nadeel daarvan is dat de actualiteit daaronder lijdt. Het vervaardigen van dit produkt vergt nu eenmaal flink wat tijd.

Marktanalyse, studie, onderzoek, planning en beleid door bedrijven zijn zonder statistisch materiaal van het CBS eigenlijk ondenkbaar. Hoe actueler die gegevens zijn, des te alerter kan een bedrijf daarop anticiperen.

Veel actueler

Het CBS kan op die behoefte aan actualiteit nu daadwerkelijk inspelen. En wel met de speciaal hiertoe ontwikkelde Maanddiskette Bouwnijverheid. Een nieuwe maandelijkse publikatie, die vier tot zes weken eerder verschijnt dan zijn papieren tegenhanger: “Een heel gebruikersvriendelijk elektronisch informatiepakket over de bouw.” Op BouwMECC zal dit nieuwe CBS-produkt voor het eerst worden gepresenteerd. Maar een eerder uitgevoerde mailing onder doelgroepen in de bouw (woningbouwverenigingen, poontwikkelaars, grote aannemersbedrijven, ingenieurs- en architectenbureaus etc.) heeft volgens Amse uitgewezen dat er grote belangstelling bestaat voor de maanddiskette.

Bewerking

“Voor dat relatief erg lage bedrag krijg je elke maand de meest actuele gegevens over de bouwmarkt”, stelt ze vast. De diskette bevat alleen cijfermatige gegevens. Met het gratis bijgeleverde selectie- en tabelleerprogramma CBSview ke die cijfers worden verwerkt in eigen marktanalyses, rapportages en presentaties.

Bewerkte of onbewerkte tabellen zijn op beeldscherm te bekijken of in een bestand op te slaan voor verdere bewerking. Zo ke tabellen worden opgeslagen als print-, asci-, of LOTUS-bestand. Het programma CBSview en de statistische gegevens ke worden geinstalleerd op iedere pc met een MS-DOS besturingssysteem (versie 3.0 of hoger).

Voor CBSview is 1,5 MB-disk-capaciteit toereikend. Voor de maandgegevens is gemiddeld 400 KB-capaciteit nodig.

Een abonnement kost jaarlijks – 490. Maar het is ook mogelijk diskettes van afzonderlijke maanden te bestellen. Tijdens BouwMECC is in de -eerste- CBS-stand een gratis demo verkrijgbaar. Bovendien wordt door middel van een slideshow op twee pc’s informatie verstrekt over alle statistische gegevens betreffende de bouw waarover het CBS beschikt. Ook andere – schriftelijke – informatie is in de stand voorhanden. Daaronder de gedrukte Maandstatistiek Bouwnijverheid. Want die blijft uiteraard bestaan.

“We laten op BouwMECC zien wat het CBS te bieden heeft. Op tal van gebieden ke we informatie geven. Ook het leveren van maatwerk behoort daarbij tot de mogelijkheden”, verklaart Amse.

Reageer op dit artikel