nieuws

Beleid NMP-2 dreigt in de knel te komen

bouwbreed Premium

Het ministerie van Economische Zaken stelt in de begroting voor de financiering van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen op 1 januari 1995 te staken. Daarmee vervalt de overheidssteun voor poen inzake afvalpreventie en hergebruik bij onder meer bedrijven. Het NOH meent dat de poen belangrijk bijdragen aan het bereiken van de energie- en milieudoelstellingen uit het NMP-2 en de Vervolgnota Energiebesparing en aan de duurzame ontwikkeling.

In Nederland is het NOH vrijwel het enige overheidsinstrument dat afvalpreventie en -hergebruik stimuleert door middel van onderzoek en ontwikkeling..

Reageer op dit artikel