nieuws

Aqua Terra wil recreatieve invulling grindwingebied

bouwbreed Premium

Aqua Terra, eigenaar van de Limburgse Maasplassen, wil in de komende jaren nog ruim 1000 vakantiewoningen en een hotel met 100 kamers en 100 appartementen bouwen. De nieuwbouw met een recreatieve functie moet verrijzen aan de waterkant en vergt een totale investering van f 134 miljoen.

De nieuwbouw is gepland in Panheel (350 woningen, 350 ligplaatsen en multifunctioneel gebouw), Kop Hatenboer Roermond (100 woningen), Brandt Stevensweert (200 vrijstaande woningen), Noorderplas Roermond (100 appartementen en hotel met 100 kamers), Asselt (85 woningen, haveninrichting , 400 ligplaatsen voor boten en restaurant) en Thorn (270 bungalows, haveninrichting, 350 ligplaatsen en multifunctioneel gebouw).

Duitse markt

Aqua Terra heeft zich wat het onderzoek betreft voornamelijk op de Duitse markt gericht. Van het huidige aantal vakantiewoningen (160 in het Oolder Huske) met waterrecreatievoorziening is 75 procent in het bezit van Duitsers, voornamelijk gevestigd in het Ruhrgebied.

De bebouwing en de recreatieve invulling van het Maasplassengebied vloeit voort uit de Package Deal/Overall Deal die op 15 februari 1993 afgesloten is tussen de grindproducenten, Aqua Terra en de Provincie Limburg. Hiermee kwam een einde aan de impasse die ontstaan was met betrekking tot het ontgrondings- inrichtings- en investeringsproces in het structuurvisiegebied grindwinning.

Aqua Terra heeft harde en zachte investeringsafspraken afgemaakt. De oorspronkelijke plannen zijn bijgesteld of aangepast op basis van de milieuproblematiek en marktonderzoeken. Milieuproblemen noopten Aqua Terra tot een uitgebreid bodemonderzoek van het gebied Brandt in Stevensweert. Daar is mijnsteen gebruikt voor de opvulling van het grindgat.

Milieuhinder

Ervaring heeft geleerd dat mijnsteen, een afvalprodukt van de Limburgse steenkolenmijnen, afgedekt moet zijn met minimaal een meter deklaag om milieuhinder te voorkomen. Milieuvervuiling is ook geconstateerd bij de Paerdsplas in Roermond. De Paerdsplas ligt in de directe nabijheid van een voormalige regionaal afvalstort en is ongeschikt.

Aqua Terra heeft besloten de vastgestelde harde investering van – 12 miljoen te verplaatsen naar de Kop Hatenboer in Roermond. De provincie kan met deze visie instemmen. Het terrein wil Aqua Terra benutten voor het bouwen van een opslagloods voor caravans.

De inrichting van het Structuurvisiegebied is een taak van de provincie Limburg. De werkzaamheden – aanleg van wegen en rioleringen – worden betaald uit het grindfonds. Hiervoor was een bedrag van – 250 miljoen beschikbaar. Die is inmiddels geslonken tot – 60 tot – 70 miljoen. Met dit restant en de verplichte afdracht van de grindproducenten moet de rest van het gebied ingericht worden. Het einde van de grindwinning en herinrichting van het plassengebied is voorzien in het jaar 2005.

Reageer op dit artikel