nieuws

Amsterdams kasteel kan behouden blijven

bouwbreed Premium

De plannen van de ABN-AMRO holding BV voor een te bouwen complex op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam worden niet gewijzigd. Dit geldt ook als de archeologische vondsten die hier zijn gedaan niet behoren tot het kasteel van de Heeren van Aemstel. Dit zegt E. Ten Voorde van ABN-AMRO.

Op de plaats waar de ABN-AMRO holding onder meer een winkelcentrum gaat bouwen, werden tijdens werkzaamheden resten gevonden van een kasteel uit de late middeleeuwen. Het vermoeden rees, dat de vondst dateert uit de dertiende eeuw en dat het kasteel gebouwd was door de toenmalige machthebbers in dit gebied, de Heeren van Aemstel.

Dit maakte de vondst zeer bijzonder en daarom werd een beroep gedaan op de holding om het bouwplan zodanig aan te passen dat de funderingen in de nieuwbouw konden worden opgenomen. Hierop werd besloten de plaats waar een parkeergarage zou worden gebouwd enkele meters te verleggen. Uit archeologisch onderzoek is inmiddels gebleken dat het kasteel vermoedelijk honderd jaar later is gebouwd en niet kan worden toegeschreven aan de Heeren van Aemstel.

Ten Voorde zegt dat het bouwplan desondanks ‘met geen millimeter’ meer zal worden gewijzigd. De aanpassingen die werden gedaan om de archeologische vondst te ke bewaren, zijn niet zo belangrijk dat het besluit moet worden teruggedraaid.

Het is volgens hem aan het gemeentebestuur om te beslissen of het kasteel al dan niet moet worden bewaard.

Reageer op dit artikel