nieuws

Amsterdam kan meer panden restaureren

bouwbreed Premium

Eigenaren van woningen en monumenten in Amsterdam ke voor het opknappen van hun bezit een financieringsregeling sluiten met de gemeente Amsterdam en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Burgemeester Patijn en de voorzitter van het NRF, Pieter van Vollenhoven, zijn dit maandag overeengekomen.

Door de overeenkomst kan Amsterdam de achterstanden inlopen op het gebied van de restauratie van monumenten. De overeenkomst is zowel in het voordeel van de eigenaren als van de gemeente. De onroerendgoedbezitters ke voordelig hun eigendom laten restaureren en de gemeente kan met hetzelfde budget 25 procent meer panden restaureren of verbeteren.

De overeenkomst heeft betrekking op alle monumenten in de stad. In Amsterdam staan ongeveer 7650 rijksmonumenten en 750 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft de stad zes beschermde stadsgezichten met daarbinnen 8800 panden. Eerder sloot het NRF dit soort overeenkomsten met andere gemeenten.

Lening

Mits het restauratieplan voldoet aan een aantal voorwaarden, komt de eigenaar in aanmerking voor ‘totaalfinanciering’. Dit houdt in dat hij tegelijkertijd verschillende leningen kan sluiten. Hij krijgt een bouwkrediet, een aflossingsvrije lening en een annuiteitenlening. Al met al wordt het opknappen van panden hierdoor aanzienlijk goedkoper voor de eigenaar, terwijl ook de gemeente voordeliger uit is.

De subsidie die de gemeente geeft voor het restaureren van panden, wordt belegd bij het Restauratiefonds. “Door de renteopbrengsten over deze subsidie kan na vijftien jaar een veel hoger bedrag aan de eigenaar worden uitgekeerd. De eigenaar kan deze periode financieel overbruggen door het afsluiten van een aflossingsvrije lening bij het Restauratiefonds”, aldus een toelichting van het NRF.

Werkgelegenheid

Naar aanleiding van de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en het NRF zei Pieter van Vollenhoven dat hij verwacht dat de regering het Strategisch Plan Monumentenzorg financieel zal steunen. Het plan verscheen vorig jaar en voorziet in het restaureren van duizenden monumenten, maar heeft tot op heden geen geld gekregen van de overheid. De Nationale Investeringsbank rekende uit dat uitvoering van het plan 3800 vaste banen oplevert.

“Gelet op het gegeven dat werkgelegenheid hoog op het prioriteitenlijstje van het nieuwe kabinet staat, levert dit aspect weer een lichtpuntje op voor de monumentenzorg,” aldus Van Vollenhoven.

Reageer op dit artikel