nieuws

Accountants gaan

bouwbreed

mkb helpen bij

energiebesparing

Het ministerie van Economische Zaken en de Samenwerkende Registeraccountants

en Accountants-Administratie-Consulenten (SRA) gaan mogelijkheden op het gebied van energiebesparing onder de aandacht brengen van het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Met het oog daarop is een brochure uitgegeven in een oplage van 30.000 stuks. Die zijn bedoeld voor de klanten in het midden- en kleinbedrijf van de SRA-kantoren.

Volgens SRA-voorzitter drs. H. L. Chiaradia zullen SRA-accountants bij het opmaken van jaarrekeningen expliciet de energiekosten meenemen. Met het oog hierop is een speciale checklist energiegebruik ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat in kleine ondernemingen zonder moeite minimaal 15 procent op energiekosten kan worden bespaard.

Reageer op dit artikel