nieuws

Aantal faillissementen in bouw licht gestegen

bouwbreed Premium

Tussen januari en september van dit jaar gingen 531 bedrijven in de bouwnijverheid failliet. Dat zijn tien bedrijven meer dan in dezelfde periode van 1993.

Cijfers van het CBS tonen aan dat het totale aantal faillissementen sinds begin dit jaar daalt. In het derde kwartaal van 1994 werden 1606 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 57 minder dan in het derde kwartaal van 1993.

Ondanks de dalende tendens van het aantal faillissementen lag het aantal in de eerste negen maanden van dit jaar nog 3 procent hoger dan een jaar eerder. In deze periode werden 4911 faillissementen uitgesproken. De toename ontstond vooral door de stijging met 28 procent van het aantal gefailleerde natuurlijke personen.

Er werden 4050 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is een lichte daling vergeleken met de eerste negen maanden van 1993. De afname houdt verband met de daling van 10 procent van het aantal gefailleerde BV’s.

In Zuid-Holland werd het grootste aantal van 1222 faillissementen uitgesproken, gevolgd door Noord-Holland met 865.

Het kleinste aantal werd met 83 in Flevoland geregistreerd, gevolgd door 93 in Zeeland. In Drenthe steeg het aantal faillissementen met bijna een kwart. De grootste daling deed zich met 14 procent voor in Flevoland. Volgens het CBS gaat het hier echter om relatief kleine aantallen.

Reageer op dit artikel