nieuws

Aantal arbeidsongeschikten blijft nog dalen

bouwbreed

Het uitkeringsvolume arbeidsongeschiktheid blijft dalen. Daarentegen blijft het beroep op het Algemeen Werkloosheidsfonds stijgen.

Het volume arbeidsongeschikten loopt van 805.000 vorig jaar via 794.000 dit jaar naar 764.000 in 1995, zo wordt verwacht.

De daling is vooral een gevolg van het verwachte effect van de nieuwe keuringsbepalingen in de wet Terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA).

Gevolg van de volumevermindering is een daling van het totale uitkeringsbedrag. En dat resulteert weer in een lager totaal aan lasten voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen. Die lasten dalen met – 1,2 miljard.

Ondanks verbeterde economische vooruitzichten blijft het beroep op een werkloosheidsuitkering toenemen. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een volume ontslagwerkloosheid van 278.000 uitkeringsjaren, overeenkomend met een bedrag aan uitkeringslasten van – 6,8 miljard.

Voor 1995 wordt ook een toename van het volume verwacht tot 290.000 uitkeringsjaren, wat overeenkomt met een uitkerinslast van – 7,1 miljard.

Reageer op dit artikel