nieuws

Brasschaat: extra belasting voor buitenlandse bewoners

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Brasschaat bij Antwerpen wil dat Nederlanders en andere buitenlanders, die in deze gemeente wonen maar geen personenbelasting (onze inkomstenbelasting) betalen, volgend jaar aan een speciale gemeentelijke heffing op de waarde van hun onroer end goed worden onderworpen. Andere Belgische grensgemeenten (onder andere Essen) spelen met dezelfde gedachte.

Doordat deze vermogende buitenlanders, onder wie de ongeveer 2000 Nederlanders in Brasschaat, geen inkomstenbelasting betalen zijn ze ook vrijgesteld van de gemeentebelasting. Deze bestaat uit een bepaald percentage van de belasting op hun inkomen. Omdat de buiten landers wel profiteren van de gemeentelijke voorzieningen moeten ze daar ook aan meebetalen, zo vindt het gemeentebestuur van Brassc haat.

Zoals bekend zijn in de loop der jaren duizenden Nederlanders riant even over de grens in Belgie gaan wonen om te ontsnappen aan de vaderlandse vermogensbelasting, die in Belgie niet bestaat, of om andere fiscale redenen. De Nederlanders zijn overigens niet de enige buitenlanders die om fiscale redenen in Belgie zijn gaan wonen. Maar in het grensgebied met Belgie ten zuiden van Breda, Tilburg en Eindhoven en ten zuidwesten van Maastricht vormen ze wel de overgrote meerderheid van de buitenlanders. Toch is het nog maar de vraag of deze speciale belasting voor buitenlanders wel kan.

Huizenbezitter

Elke huizenbezitter (ook de buitenlander) betaalt al een belasting op de waarde van zijn huis (kadastraal inkomen) en een tweede keer om dezelfde reden fiscaal te worden belast is ook in Belgie -waar veel mogelijk is- tot nu toe uitgesloten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels