nieuws

AVBB twijfelt aan CBS cijfers Te rooskleurig beeld van bouwproduktie

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) twijfelt sterk aan de juistheid van bouwprognoses voor 1994 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de bouwwerkgevers schetsen de CBS-samenstellers een veel te rooskleurig beeld voor 1994.

Het CBS komt tot een toename van de bouwproduktie van 5 procent. In 1993 daalde de produktie nog met drie procent ten opzichte van 1992.

“Wij hebben met verrassing kennis genomen van de jongste bouwprognose van het CBS. We hebben zo onze twijfels over de juistheid. Vooral als men deze cijfers afzet tegen de Bouwprognoses 1993-1998 van het ministerie van Vrom. Het departement gaat uit van een groei van slechts 0,1 procent in 1994”, verklaart drs T.I. Tan, secretaris Bouwmarkt en Internationalisatie van het AVBB, desgevraagd.

Het AVBB heeft vooral moeite met de juistheid van de produktiecijfers in de grond-, water-, en wegenbouw. In de CBS-prognose komen de bouwers van infrastructuren er namelijk bekaaid vanaf. Terwijl Vrom nog uitgaat van een groei van 5,3 procent, prognotiseert het CBS slechts een groei van 2 procent. Dat percentage is zelfs een verslechtering van 1 procent ten opzichte van 1993. De directeur van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), mr. H. Visser, is eveneens verbaasd, maar zet nog geen vraagtekens bij de juistheid van de cijfers. ‘De trend die wordt geconstateerd is wel juist. Er staat ontzettend veel op stapel, maar er wordt weinig uitgegeven. Als inderdaad sprake is van geringe groei dan in het investeringsbeleid mislukt en neemt de werkgelegenheid in deze sector niet toe. Mocht dat geval zijn dan zullen we behoorlijk aan de bel trekken”.

C.A. Roeleveld kan de commotie begrijpen. De CBS-samensteller van de bouwprognose 1994 heeft gisteren, na de verschijnen van de resultaten, in tientallen telefoongesprekken de wording ervan moeten uitleggen. “We maken voor het eerst gebruik van een nieuwe indicator. Deze wordt aan de ene kant gevoed met de Nationale Rekeningen en aan de andere kant met gegevens over onder andere de verleende bouwvergunningen en de activiteiten van de architecten”.

Krimp GWW

De vraagtekens die bij de GWW-cijfers worden gezet zijn volgens Roeleveld niet juist. “Ik heb vertrouwen in onze statistieken. Ons materiaal is goed. We hebben de opdrachtgevers van de GWW-sector ondervraagd. Het blijkt dat er nauwelijks sprake is van vooruitgang. Bij de overheden namen we geen stijging waar. De GWW zal het moeten hebben van investeringen die worden gedaan door de PTT, NS en de nutsbedrijven. Aan die kant constateren we een toename”.

De groei in de nieuwbouw van woningen wordt door het CBS op 11 procent gepronotiseert. Volgens de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, Nico Rietdijk, is dat voornamelijk toe te schrijven aan de bouw van meer dure koop- en huurwoningen. Overigens twijfelt het AVBB ook aan de juistheid van dit percentage. Bij de verschijning van de Vrom-bouwprognose 1993-1993, eind september vorig jaar, verklaarde Tan dat het niet reeel was om van een stijging uit te gaan van 5 procent. ‘Daar komt nu ook nog eens de problematiek rond de Vinex bij”, aldus Tan. ‘Het toegenomen aantal bouwvergunning van 1 tot 2 procent kan volgens mij niet ineens leiden tot een bouwexplosie van 11 procent. We staan voor een verrassingen. Laten we hopen dat CBS voor de woningbouw gelijk krijgt en voor de GWW-sector ongelijk”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels