nieuws

Wethouder Rotterdam: “Het ontbreekt de markt aan visie op Vinex”

bouwbreed

Het terugtreden van de overheid binnen de volkshuisvesting verloopt niet voor iedereen naar tevredenheid. De nieuwe wethouder van stadsvernieuwing en volkshuisvesting in Rotterdam, Herman Meijer (Groen Links), is niet gelukkig met deze ontwikkeling. “Het zou mij niets verbazen wanneer dat terugtreden van de overheid zal worden omgebogen”, zegt hij in het kwartaalblad van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, ‘dS+V in beeld’.

“Ik merk dat de markt vraagt om een meer sturende overheid. Niet zozeer bij kleinere poen, maar wel bij de ontwikkeling van grote locaties. En dan gaat het niet alleen om zaken als infrastructuur, maar met name om visie-ontwikkeling. Marktpartijen zijn mijns inziens niet in staat om met elkaar een Vinex-locatie te ontwikkelen.”

“Een voordeel van de overheid ten opzichte van private partijen is dat wij uitgaan van waarden als openbaarheid, rechtvaardigheid en democratische controle. Als wij praten over segregatie in de stad, dan gaat het over onze maatschappelijke toekomst. In die discussie hoort de overheid een cruciale rol te vervullen. Wat dat betreft heb ik een klassieke overheidsopvatting, en daar wordt ik eigenlijk alleen maar in gesterkt”.

Reageer op dit artikel