nieuws

Weerselo licht hand met wet en regel

bouwbreed

De regionale inspecties voor de ruimtelijke ordening en de milieuhygiene hebben met de provincie Overijssel procedurele afspraken gemaakt over de aanpak van de ‘kwestie Weerselo’.

Burgemeester en wethouders van deze gemeente hebben volgens de inspecties de regels overtreden voor de handhaving van de milieuwetten en de toepassing van de wet ruimtelijke ordening. De inspecties stellen dat in een rapport dat is gemaakt door de dienst recherchezaken van VROM.

Dit ministerie heeft de inhoud van het onderzoek nog niet openbaar gemaakt. Pas wanneer dat is gebeurd, kan volgens Overijssel worden gepraat over te treffen maatregelen.

Naar verluidt heeft het gemeentebestuur niet de vergunningen afgegeven die de milieuwet voorschrijft. Dat leidde tot niet-rechtsgeldige situaties die nog steeds worden gedoogd.

De gemeente hield zich ook niet aan de voorschriften voor bestemmingsplannen. Een conflict tussen de gemeente en inwoners over een planologische kwestie bracht de provincie Overijssel ertoe de inspecties voor milieu en ruimtelijke ordening in te schakelen. Een conflict vormde een deel van een reeks van meldingen.

Reageer op dit artikel