nieuws

Waterschap wil dam in Wormerdal

bouwbreed

Het Wasserverband Eifel-Rur, gevestigd in Aken, wil op Nederlands grondgebied bij het plaatsje Rimburg (gemeente Landgraaf) een dam aanleggen in het dal van het grensriviertje de Worm.

Achter de dam ontstaat een retentiereservoir dat, bij extreem hevige regenval, het overtollige water tijdelijk moet bufferen. Door de uitvoering van dit kunstwerk verwacht het Wasserverband dat er een einde komt aan overstromingen in het Duitse grensgebied. De dam, aangelegd in de vorm van een dijklichaam, wordt tussen de twee dalwanden 250 meter lang. Het hoogste punt wordt vijf meter, de breedte 12 meter. Het is niet uitgesloten dat over de kruin van de dam een weg wordt aangelegd. Het dijklichaam krijgt de vorm van een natuurlijke oeverwal. Beton of breuksteen zijn na voltooiing niet meer zichtbaar. In de dam wordt een voorziening aangebracht die bij normale watertoevoer het water van de Worm vrij laat passeren.

Verwacht wordt dat een keer per honderd jaar de regenval zo hevig is dat het mechanisme in werking treedt dat de doorgang van Worm afsluit. Voor de dam, stroomafwaarts, krijgt de Worm een nieuwe bedding waardoor de rivier vrij kan meanderen. In dit gebied worden poelen, bossen en broekbossen aangelegd, ter bevordering van het waterbergend vermogen van de Worm.

De grond achter de dam, die nu nog een agrarische bestemming heeft, wordt natuurgebied.

Reageer op dit artikel