nieuws

VROM voelt niets voor afvalexport

bouwbreed

Het ministerie van VROM is niet van plan het provinciale afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav) toestemming te geven een deel van zijn afval te exporteren. Deze week deelde Proav het departement mee zogeheten RDF-afval te willen leveren aan Belgie en Frankrijk.

Volgens het Afval Overleg Orgaan (AOO), een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie en gemeenten, heeft Proav contracten gesloten met cementovens in Belgie en Frankrijk. “In die ovens wordt chemisch afval en kalk verbrand”, aldus woordvoerder Huisman, adjunct-directeur van het orgaan. “Uit de as wordt cement bereid. Aan die ovens wil Proav nu het RDF-afval leveren”. Volgens Huisman zouden dergelijke cementovens in Nederland niet getolereerd worden.

Reageer op dit artikel