nieuws

VROM verwacht in 1995 herstel u-bouw

bouwbreed

De bouwinvesteringen zullen dit jaar een stijging vertonen van 1,5 procent. Voor 1995 is een toename te verwachten van 5 procent. “De groei beperkt zich niet alleen tot de woningbouw en de gww-sector. Na een aantal jaren van sterke daling herstelt de utiliteitsbouw zich in 1995.”

Dit schrijft coordinerend bouwbewindsman, staatssecretaris Tommel (VROM), in de ‘Bouwprogonoses 1994-1999’.

De woningbouw is de belangrijkste motor van het herstel. De investeringen voor dit jaar groeien volgens VROM met 4 procent. In 1995 verwacht men een toename van de investeringen tot 5 procent. “Dit op grond van de toegenomen huisvestingsbehoefte voor asielzoekers en ouderen.”

In de gww is er eveneens sprake van groei. Echter door vertragingen bij aanleg van enkele zeer grote poen en door versobering en temporisering van andere infrastructuur-uitgaven is de stijging minder sterk dan verwacht.

U-bouw

De u-bouw in de marktsector kampt dit jaar nog met een investeringsdaling van 8 procent. Het ministerie van VROM verwacht in 1995 een herstel van de investeringen met 4 procent. “Ook na 1995 is een lichte stijging voorzien.”

De werkgelegenheid zal zich in 1994 in 1995 herstellen. “Bij een produktiestijging van 3,7 procent in 1995 zal de werkgelegenheid met ongeveer zevenduizend arbeidsplaatsen toenemen. Na 1995 echter neemt de werkgelegenheid geleidelijk af.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels