nieuws

“VROM-begroting is saai stuk”

bouwbreed

“De VROM-begroting is een saai stuk en dat is maar goed ook.” Dat is het oordeel van het NCIV, koepel voor woningcorporaties. Nu de ordening in de volkshuisvesting volledig is vernieuwd, zijn corporaties druk bezig met andere partijen daar invulling aan te geven. “Op ingrijpende beleidswijzigingen zit niemand te wachten.”

Wel constateert het NCIV een dreigende segregatie in de volkshuisvesting. Daarom dringt de koepel aan op een gedifferentieerd aanbod, zowel op de Vinex-locaties als in de steden. Het is ook van groot belang dat het subsidiebudget door de lokale en regionale overheden wordt ingezet om voldoende woningen te realiseren, die voor de doelgroep bereikbaar zijn. Die garantie is er nu niet, aldus het NCIV.

Het kabinet gaat volgens deze koepel ook van een te zonnig scenario uit met het plannen van 59.000 extra woningen. Volgens een brief van de vorige minister van VROM zouden dat er tot 2005 140.000 extra moeten zijn. Het kabinet neemt daarom een risico ten aanzien van de planning van bouwlocaties.

Reageer op dit artikel