nieuws

Venray staat in het krijt bij Venlo

bouwbreed

De gemeente Venlo wil van de gemeente Venray – 250.000 terug. Venlo gaf – na een overeenkomst met de gemeente Venray in 1995 – deze gemeente een miljoen gulden subsidie die de Rijksoverheid verstrekt had voor de bouw van woningen in Venlo-Zuid.

Omdat de bouwplannen in Venlo achter waren en Venlo voorkomen wilde dat het bedrag terug moest naar het Rijk, werd de subsidie ondergebracht in Tegelen en Venray. Tegelen zou dit jaar – 160.000 terugbetalen. Venray zou bekijken of restitutie mogelijk was. Door de gestegen rente kan Venray, dat in 1994/1995 300 woningen boven normaal moet bouwen voor het huisvesten van militairen en medewerkers van een grote fabriek, dat bedrag niet afstaan.De rente is er ook debet aan dat Venlo een gedeelte van het woningbouwplan, waarvoor de plannen wel gereed waren, niet kan uitvoeren. B en W van Venray leggen het probleem in september voor aan het Gewestbestuur.

Reageer op dit artikel