nieuws

Vastgoedfonds kruipt dit jaar uit diep dal

bouwbreed

Het vastgoedfonds West Invest Fortress staat na enkele verlieslatende jaren weer op winst. In de eerste helft van dit jaar werd een positief resultaat geboekt van – 1 miljoen tegen – 9,7 miljoen verlies in de eerste zes maanden vorig jaar. Over 1992 en 1993 leed het fonds verliezen van in totaal – 78,7 miljoen. De omslag werd vooral veroorzaakt door lagere financieringslasten. De directie verwacht dat ook het tweede halfjaar met een licht positief resultaat kan worden afgesloten. De huidige leegstand van circa 10 procent van de brutohuur blijft een belangrijk aandachtspunt.

Binnenkort zal de huidige Zweedse meerderheidsaandeelhouder Gota Bank (circa 71 procent) zijn aandelen overdragen aan Retriva dat eigendom is van de Zweedse staat. De verantwoordelijkheid voor het onroerend goed van West Invest zal bij Retriva’s dochter Kungsleden berusten. In verband met deze eigendomsoverdracht zal de raad van commissarissen van samenstelling veranderen. Binnenkort zal een bijzondere aandeelhoudersvergadering van West Invest worden uitgeschreven om te stemmen over voordrachten voor nieuwe commissarissen.

Reageer op dit artikel