nieuws

Toename opdrachten in woningbouw levert architecten meer werk

bouwbreed

De waarde van de opdrachten, die architecten in de eerste zes maanden van dit jaar verkregen (bijna – 9 miljard) blijkt – 0,7 miljard of 9 % hoger te zijn dan het eerste halfjaar 1993. De stijging is vooral een gevolg van meer opdrachten voor woningbouw. In de markt- en budgetsector viel een daling waar te nemen.

Dat blijkt uit recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De waarde van de netto-opdrachten (opdrachten minus annuleringen en verwerking van wijzigingen in de bouwsommen voor werken vanaf – 500.000) bedroeg dit eerste halfjaar – 8,96 miljard.

De opdrachten komen vooral van bouwers voor de markt, waaronder ook projectontwikkelaars. De waarde van hun opdrachten bedroeg netto – 1,6 miljard en dat blijkt niet minder dan 83% hoger te zijn dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Van de totale bouwsommen had – 4,72 miljard betrekking op nieuwbouw van woningen. Dat bedrag blijkt – 1,25 miljard hoger te zijn dan in het eerste halfjaar van 1993 aan netto-opdrachten werd ontvangen. Met deze stijging van zo’n 35% zet de opgaande lijn van de afgelopen tijd zich voort.

Ook de netto-waarde van de opdrachten voor herstel en verbouw steeg ten opzichte van het eerste halfjaar 1993 met – 0,14 miljard ofwel 18%.

Daling gebouwen

Daar tegenover staat een daling van de waarde aan opdrachten in de markt- en budgetsector.In de marktsector – agrarische gebouwen en gebouwen voor nijverheid, handel en verkeer – nam het CBS een daling waar van – 0,21 miljard (-10%).

In de budgetsector (gebouwen voor gezondheidszorg, onderwijs, overheid en andere bijzondere gebouwen) moest een daling met – 0,46 miljard of -23% worden geconstateerd.

Eind juni van dit jaar hadden de architecten voor – 31,9 miljard aan bouwwerken onderhanden.

Ten opzichte van hetzelfde tijdstip een jaar geleden betekent dat een stijging van 10% of – 2,9 miljard.

Reageer op dit artikel