nieuws

Tegenvallende investeringen in persluchtmarkt

bouwbreed Premium

Ondanks een wat aantrekkende economie en een produktiestijging vallen de investeringen in de industriele produktiesfeer nog tegen. Dat geldt ook voor de investeringen in apparatuur en toebehoren op het terrein van de persluchttechniek.

Dit meldt de Vereniging Fabrikanten en Importeurs Compressoren en Pneumatische Werktuigen (VIP) in haar verslag over de resultaten over het eerste halfjaar 1994. De investeringen in apparatuur, gereedschappen, besturings- en beheerscomponenten, alsmede specifieke produktgebonden dienstverleningen bedragen over de eerste zes maanden van dit jaar fl. 243,5 miljoen. Dit betekent een daling van 3% ten opzichte van de fl. 251,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, toen nog sprake was van een toename van 3%.

De teruggang in het eerste halfjaar valt volgens de VIP toe te schrijven aan de tegenvallende investeringen in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal zijn de betreffende investeringen namelijk praktisch gelijk gebleven aan die in dezelfde periode van vorig jaar.

Bouwmarkt

De op de bouwnijverheid gerichte investeringen in transportabele compressoren en aannemersgereedschappen, die in het eerste kwartaal nog een toename te zien gaven, zijn in het tweede kwartaal tegengevallen. Deze investeringen bedroegen in de eerste helft van dit jaar fl. 8,6 miljoen tegen fl. 9,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, hetgeen een daling betekent van 12% .

Reageer op dit artikel